Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering


De VVM kent voor haar trainers geen verplichting om zich te verzekeren voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Het is echter om meerdere redenen wel aan te bevelen. Enerzijds biedt het een bescherming voor jou als trainer, anderzijds biedt het deelnemers de zekerheid dat een terechte claim in financiële zin ook gehonoreerd kan worden. Externe partijen, zoals werkgevers en ziektekostenverzekeraars stellen een dergelijke verzekering vaak als voorwaarde voor inschakeling. Het kan ook een marketinginstrument zijn omdat het een professionele uitstraling heeft.

In samenwerking met de VMBN biedt de VVM daarom haar leden een collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan. Het is een financieel aantrekkelijk aanbod wat je, werkend met mensen zeker, zou moeten overwegen. De verzekering heeft de looptijd van een jaar (1 jan -31 dec).

De jaarpremie (2019) is slechts € 101,80. Sluit je de verzekering af tussen 1 januari en 30 juni dan betaal je de volledige jaarpremie. Sluit je de verzekering af vanaf 1 juli tot eind van het jaar dan betaal je de helft van de jaarpremie.

© 2020 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners