Activiteiten buiten VVM


Handleiding en werkboek vanaf nu kosteloos beschikbaar voor alle geïnteresseerde leden

27 september 2018

In 2016 hebben wij onze leden via onze nieuwsbrief geïnformeerd over het TANDEM-onderzoek: Training AaNdacht voor mensen met DEmentie en hun Mantelzorger. Een groot aantal van onze leden heeft toen meegedaan aan een vragenlijstonderzoek naar  ervaringen met het geven van mindfulnesstraining aan deze doelgroep. In de afgelopen 2 jaar is door de projectgroep voor hen een aangepaste 8-weekse training ontwikkeld.

De handleiding en het werkboek zijn nu kosteloos beschikbaar voor alle geïnteresseerde leden. Je kunt een exemplaar van het gedrukte materiaal (inclusief toegang tot de aanvullende website) aanvragen via een online aanvraagformulier http://bit.ly/TANDEM2018.

In de bijlage (PDF) lees je meer over de achtergrond van TANDEM.

Verslag EAMBA-meeting Zürich 24 t/m 26 augustus 2018

The European network of Associations of Mindfulness based Approaches

In het laatste weekend van augustus vond voor de negende keer de EAMBA-bijeenkomst plaats. 16 Landen werden vertegenwoordigd door 24 afgevaardigden van de nationale mindfulness verenigingen of netwerken van mindfulnesstrainers (sommige landen hebben nog te weinig trainers voor een vereniging of zijn in oprichting). Noorwegen, Zweden, Finland, Litouwen, Polen, Duistland, Tsjechië, Italië, Turkije, Zwitserland, Frankrijk, België, Nederland, Ierland, Engeland en voor het eerst dit jaar nam Israël ook deel.  

EAMBA begon 9 jaar geleden als een Europees netwerk. Een van de doelen was om Europese criteria op te zetten voor mindfulnesstrainers en hun beoefening. Sinds 2013 organiseert EAMBA naast een jaarlijkse bijeenkomst ook een jaarlijkse seculiere 5-daagse retraite voor Europese trainers. Vorig jaar werd een voorlopig bestuur gekozen, statuten werden gemaakt om dit jaar over te gaan tot een officiële federatieve vorm. In Zürich werden dit jaar vijf definitieve bestuursleden gekozen. De EAMBA zetelt in Nederland. 

EAMBA wordt hoe langer hoe meer een belangrijk referentiepunt in de wereld van Mindfulness. 

Bij de rondvraag over wat er in ieder land leeft aan issues was de gemeenschappelijke deler vooral: kwaliteitscriteria voor trainers. In landen die wat verder zijn in de ontwikkeling van mindfulness was ook het certificeren van opleidingsinstituten en supervisors een terugkerend issue. Er worden een aantal werkgroepen en initiatieven om expertise te delen geformeerd. 

Het document ‘Framework for the Integrity of Mindfulness-Based Programs’ nam een belangrijke plaats in tijdens de bijeenkomst. Het ‘levende’ document geeft richtlijnen over ethische regels en criteria voor mindfulnesstrainers en hun training-programma’s. Het dient als frame en ter ondersteuning. 

Bij rondvraag de bleek dat veel landen grote steun hebben gehad aan dit ‘framework’ en een aantal landen hebben het framework geheel of gedeeltelijk overgenomen en werken hier zelfs al mee. Het lijkt erop dat Europa (EAMBA) een steeds sterker referentiepunt wordt in de wereld van Mindfulness. 

Volgend jaar zal de EAMBA-bijeenkomst plaatsvinden in Vilnius, Litouwen op 29, 30 en 31 augustus. 

Met Europese groet,

Irma Hesselmans, vertegenwoordigster EAMBA namens VVM. 

© 2018 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners