Waar we voor staan

Missie, Visie en Strategie

Sinds maart 2018 hebben wij officieel onze Missie, Visie en Strategie gedefinieerd. Dit geeft ons richting aan waar wij als vereniging naartoe willen, wat wij voor onze leden willen betekenen en wat we gaan doen om dat te bewerkstelligen. 

Onze Erecode en Klachtenprotocol

Sinds maart 2018 hebben wij een zgn. Erecode gedefinieerd. Dit document geeft kaders aan voor hoe wij als leden met elkaar omgaan en in de buitenwereld opereren. Belangrijke aandacht gaat hierbij uit naar de door de VVM gecertificeerde trainers en hun professionaliteit. (Potentiële) deelnemers aan trainingen, opdrachtgevers, ziektekostenverzekeraars e.a. geeft dit houvast. Een helder klachtenprotocol maakt hier deel van uit. 

© 2018 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners