De contactgroep Kenniscentrum mindfulness van de VVM heeft als functie het toegankelijker maken van resultaten van wetenschappelijk onderzoek t.a.v. mindfulness voor de leden van de VVM. We doen dit onder andere door stukjes in de nieuwsbrief te presenteren. Daarnaast willen we ons bezighouden met meetinstrumenten voor mindfulness, zodat we mindfulness trainers kunnen adviseren welke instrumenten zij kunnen gebruiken om de eigen trainingen te evalueren of een eigen effectonderzoek te kunnen uitvoeren. Ook over het opzetten of meewerken aan wetenschappelijk onderzoek kan binnen deze contactgroep gebrainstormd worden of advies gevraagd worden. Tot slot proberen we zicht te krijgen op de verschillende expertisevelden die er binnen de leden van de VVM zijn en deze kennis toegankelijk te maken door middel van expertbijeenkomsten.

Onderzoek PALLAS

Eind 2012 is er door PALLAS in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in kaart gebracht wat de wetenschappelijke onderbouwing is van de toepassing van mindfulness. Het verslag van dit onderzoek kun je hier vinden.

Onderzoek Ivan Nyclicek e.a.

Eind 2012 werd een wetenschappelijk artikel gepubliceerd door onder andere Ivan Nyclicek: ‘A brief mindfulness based intervention for increase in emotional well-being and quality of life in percutaneous coronary intervention (PCI) patients: the MindfulHeart randomized controlled trial’. 
Dit in Nederland uitgevoerde onderzoek bij 114 patiënten laat zien dat een mindfulness interventie bij mensen die acute hartklachten hadden gehad leidde tot een betere algemene psychosociale kwaliteit van leven. Wat vooral bijzonder is aan dit onderzoek en wat stof geeft tot nadenken is dat de mindfulness training die de patienten in deze studie aangeboden kregen aanzienlijk korter en minder intensief was dan de gebruikelijke MBCT of MBSR training (3 opeenvolgende wekelijkse bijeenkomsten van 1,5-2 uur en een evaluatiebijeenkomst twee weken later). Dit roept de vraag op hoe lang een mindfulness training zou moeten zijn om effect te beogen en roept het ook opnieuw de vraag op welke elementen van de mindfulness training essentieel zijn. Als je geïnteresseerd bent in het artikel kun je het hier vinden.

Aanmelden kan via

 

© 2018 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners