De contactgroep Kenniscentrum mindfulness van de VVM heeft als functie het toegankelijker maken van resultaten van wetenschappelijk onderzoek t.a.v. mindfulness voor de leden van de VVM. We doen dit onder andere door stukjes in de nieuwsbrief te presenteren. Daarnaast willen we ons bezighouden met meetinstrumenten voor mindfulness, zodat we mindfulness trainers kunnen adviseren welke instrumenten zij kunnen gebruiken om de eigen trainingen te evalueren of een eigen effectonderzoek te kunnen uitvoeren. Ook over het opzetten of meewerken aan wetenschappelijk onderzoek kan binnen deze contactgroep gebrainstormd worden of advies gevraagd worden. Tot slot proberen we zicht te krijgen op de verschillende expertisevelden die er binnen de leden van de VVM zijn en deze kennis toegankelijk te maken door middel van expertbijeenkomsten.

Onderzoek PALLAS

Eind 2012 is er door PALLAS in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in kaart gebracht wat de wetenschappelijke onderbouwing is van de toepassing van mindfulness. Het verslag van dit onderzoek kun je hier vinden.

Onderzoek Ivan Nyclicek e.a.

Eind 2012 werd een wetenschappelijk artikel gepubliceerd door onder andere Ivan Nyclicek: ‘A brief mindfulness based intervention for increase in emotional well-being and quality of life in percutaneous coronary intervention (PCI) patients: the MindfulHeart randomized controlled trial’. 
Dit in Nederland uitgevoerde onderzoek bij 114 patiënten laat zien dat een mindfulness interventie bij mensen die acute hartklachten hadden gehad leidde tot een betere algemene psychosociale kwaliteit van leven. Wat vooral bijzonder is aan dit onderzoek en wat stof geeft tot nadenken is dat de mindfulness training die de patienten in deze studie aangeboden kregen aanzienlijk korter en minder intensief was dan de gebruikelijke MBCT of MBSR training (3 opeenvolgende wekelijkse bijeenkomsten van 1,5-2 uur en een evaluatiebijeenkomst twee weken later). Dit roept de vraag op hoe lang een mindfulness training zou moeten zijn om effect te beogen en roept het ook opnieuw de vraag op welke elementen van de mindfulness training essentieel zijn. Als je geïnteresseerd bent in het artikel kun je het hier vinden.

Aanmelden kan via

 

Wat we doen

 • Symposium

  Symposium

  De VVM organiseert ieder jaar een Jaardag. Op deze Jaardag in het najaar wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden en is er de rest van de dag een inhoudelijk programma. In de ochtend over het algemeen een internationaal vermaarde spreker op het gebied van mindfulness en in de middag worden er diverse workshops gegeven.
  Naast de Jaardag wordt er indien mogelijk ook andere landelijke bijeenkomsten georganiseerd, zo is in 2014 een bijeenkomst georganiseerd samen met de VMBN met Tara Brach. In 2015 wordt er in juni een extra ledenvergadering gehouden, daaraan zal ook een inhoudelijk programma worden gekoppeld met onder meer Noud de Haas, een van de oprichters van de VVM. Voor het jaar 2015 is een grote groep workshops georganiseerd ‘Voor leden door Leden’ met zeer uiteenlopende thema’s.

   

  Meer informatie

 • Commissies

  Commissies

  Het bestuur wordt ondersteund door verschillende permanente of tijdelijke commissies. De belangrijkste permanente commissies zijn de Certificeringscommissie en de commissie Communicatie/Nieuwsbrief. De Certificeringscommissie beoordeeld alle aanvragen voor certificering en accreditatie van mindfulnessopleidingen. De commissie Communicatie/Nieuwsbrief verzorgd op dit moment vooral de nieuwsbrief. Voor bepaalde (tijdelijke) taken kunnen er door het bestuur andere commissies in het leven worden geroepen. Zo is er ook een adviesgroep Certificering die de condities voor certificering en accreditatie adviseert aan het bestuur.

  Meer informatie

 • Werkgroepen

  Werkgroepen

  Werkgroepen zijn actieve leden rondom een bepaald thema. Zij hebben zich verenigd in een groep die regelmatig bij elkaar komt en een inhoudelijk thema op het gebied van mindfulness uitdiept. Voorbeelden zijn, Bedrijfsleven, Niet-Aangeboren Hersenletsel, Ouderen, Kinderen, Verstandelijke beperkingen, etc. Ieder lid van de VVM kan deelnemen aan werkgroepen. Er zijn werkgroepen die niet regelmatig bij elkaar komen maar waar leden zich wel bij kunnen aansluiten omdat zij het thema interessant vinden. Een contactgroep komt in principe niet bij elkaar en is dus minder actief dan een werkgroep. Wel is het zo dat indien iemand met een idee de contactgroep actief wil maken, dit dan snel kan door de leden van de contactgroep op te roepen.

  Op dit moment zijn er de volgende actieve groepen

  Meer informatie

 • Certificering

  Certificering

  De Vereniging Voor Mindfulness (VVM) certificeert haar leden indien deze leden dit wensen. De VVM wil hiermee een kwaliteitsgarantie afgeven dat deze gecertificeerde leden voldoende zijn opgeleid door een opleidingsinstituut om de trainingen Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en/of Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT) te geven. Er zijn namelijk standaard programma’s die door Jon Kabat-Zinn (MBSR) en Mark William, John Teasdale en Zindel Segal (MBCT) zijn ontwikkeld en het is belangrijk dat trainers voor deze programma’s voldoende zijn opgeleid. Op deze website staan de gecertificeerde trainers vermeld en mochten zich onvolkomenheden voordoen bij de trainingen van een van onze gecertificeerde trainers dan wordt het bestuur van de VVM hier graag van op de hoogte gesteld. Het bestuur zal deze opmerkingen behandelen en waar nodig actie ondernemen.

  Meer informatie

Bestuur

Nol van Drunen - Voorzitter

Nol van Drunen - Voorzitter

Nol van Drunen is mindfulnesstrainer en geeft ongeveer 10 maal per jaar de mindfulnesstraining, een compassietraining en een ACT-training.  Daarnaast coacht hij mensen in hun beroepspraktijk. Hij is voorzitter van twee gemeentelijke rekenkamers en voorzitter van vereniging van bedrijven in Oost-Brabant. In het verleden is hij eigenaar geweest van een middelgroot organisatie adviesbureau en directielid van in het Hoger BeroepsOnderwijs. Hij heeft een universitaire achtergrond op gebied van bestuurskunde en economie. Daarnaast is hij onderwijskundige. 

e-mail:

Irma Hesselmans - Secretaris

Irma Hesselmans - Secretaris

Mijn naam is Irma Hesselmans-van Alphen. Na mijn studie Franse taal- en letterkunde (RU Leiden) en de dierbare maar ook uitdagende taak van het opvoeden van onze vier kinderen ben ik, na een mooie zoektocht, gaan doen wat ik graag nog wilde gaan doen. Inmiddels heb ik een praktijk waarin ik Mindfulness-trainingen geef en mensen begeleid in een persoonlijk coachtraject. Daarnaast geef ik sinds kort ook kindertrainingen. Woorden die bij mij passen zijn: verbinding, balans betrokkenheid en communicatie. Oh ja, nog iets. Ik word blij van vriendelijkheid.

Web: www.irmahesselmans.nl