Workshops & Opleidingen


Supervisie en intervisie

door Linda Schippers

Steeds meer krijgt supervisie en intervisie een plek binnen het werkveld van begeleiding. Mindfulness Professionals werken ook in dat veld van begeleiding. Ook wij als Mindfulness Professionals krijgen met supervisie en intervisie te maken. In onze opleiding, maar ook in het kader van het gecertificeerd lid zijn van de VVM. Maar wat is supervisie en intervisie eigenlijk? Wat houdt het in? Hoe werkt het? Wat is het belang ervan? Welke rol kan het spelen in onze professionalisering als Mindfulness Professionals?

Mensen begeleiden is mensenwerk

Ieder die als professional mensen begeleidt, kan het beamen: mensen begeleiden is mensenwerk. En juist omdat het mensenwerk is, is het van belang om zo nu en dan afstand te nemen van je werk zodat er ruimte ontstaat om te reflecteren. Zicht krijgen op jezelf als mens, die professioneel andere mensen begeleidt. Dit komt ten goede aan jezelf, en aan de mensen die je begeleiding biedt. Supervisie en intervisie kan daarbij een ondersteunende rol spelen.

Supervisie en intervisie

Supervisie en intervisie zijn twee verschillende dingen. Intervisie is een intercollegiaal overleg, waarbij je samen stil staat bij de praktijk van je werk door bijvoorbeeld een casus te bespreken. De intervisie-groep bestaat meestal uit een vaste groep deelnemers, die een aantal keren in het jaar bij elkaar komt.

Supervisie vindt altijd plaats onder begeleiding van een professionele supervisor. En het bestaat uit een vast traject met een begin en een eind. Idealiter is het een wat langer traject zodat er tijd en ruimte ontstaat om vertragend en verdiepend te werken. De supervisant zorgt voor een reflectieverslag en voor werkinbreng. Je kunt individuele supervisie krijgen, maar ook supervisie in groepjes.

Supervisie heeft altijd de dimensie van leren in zich. De inzichten die je tijdens een supervisietraject krijgt, neem je weer mee de praktijk in. Maar je brengt niet alleen het geleerde in praktijk. Het geleerde helpt je ook om in de toekomst zonder supervisie je praktijk uit te kunnen oefenen, ook als je ergens tegen aan loopt.

Supervisie en intervisie voor mindfulness professionals

Binnen de VVM speelt supervisie en intervisie een rol als het om (her)certificering gaat. Het begint met de supervisie, die een mindfulness professional ontvangt in het kader van de opleiding. Een mindfulness trainer i.o. ontvangt bijvoorbeeld over een door haar/hem begeleidde mindfulness training supervisie. Omdat het meestal een eerste keer is dat zij/hij een mindfulness training begeleidt, heeft supervisie dan naast het reflecteren ook vaak een praktijkbegeleidend karakter.

Maar ook na de certificering blijft supervisie een rol spelen binnen de VVM. Op gezette tijden individueel of in kleine groepjes onder begeleiding van een supervisor tijd en ruimte nemen om stil te staan, om te vertragen, om te verdiepen. Dat wat we als mindfulness professionals faciliteren voor de mensen die we begeleiden, gunnen we ons zelf dan ook. Ervaren waar het stroomt in onze begeleiding als mindfulness professionals, en waar het schuurt. Niet om onszelf te beoordelen, maar om onszelf te verhelderen en te verdiepen. Het feit dat het supervisie is, draagt er zorg voor dat het reflecteren een leerproces is dat gerelateerd blijft aan de werksituatie.

Mindfulness en Supervisie

Mindfulness en supervisie hebben veel met elkaar gemeen. Ze vertragen beiden, zodat er ruimte ontstaat om te onderzoeken en inzichten te verwerven, en het geleerde toe te passen. Het hier&nu is voor beiden van wezenlijk belang, en ook het niet oordelen. Het volgen van supervisie is voor elke mindfulness professional m.i. dan ook een uitgelezen kans om de belichaming van mindfulness nog meer te verdiepen en het werken met mindfulness te versterken. Want ieder die werkt met mensen, zoals een mindfulness professional doet, heeft het nodig om zo nu en dan afstand te nemen en te reflecteren op haar/zijn werk. Dit komt niet alleen ten goede aan de mensen met wie we werken, maar het komt ook onszelf ten goede. Supervisie, en ook intervisie, als een moment van zelfzorg. Als supervisor is het steeds weer een voorrecht om met iemand op weg te gaan. Omdat ik altijd het gevoel heb, dat het ook mij ten goede komt, als mens en als professional.

 


Workshops

Gedurende het jaar verzorgen een aantal van onze leden workshops. Deze zorgen voor verdieping van mindfulness-beoefening en geven nieuwe inzichten.  De workshops zijn geschikt voor mindfulness professionals, maar ook voor geïnteresseerden in mindfulness. 

Op dit moment worden er geen workshops aangeboden.

Klik op de button voor het totaaloverzicht en om je aan te melden voor een van de workshops.


Whiplash Nederland

De leden van de Whiplash Stichting krijgen 10% korting op een training mits de trainer zich daarvoor heeft aangemeld bij die stichting.

© VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron