Skip to main content

Privacyverklaring

Onze vereniging wenst zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens die zij als vereniging verwerkt. Daarbij wordt voldaan aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe de vereniging dit heeft geregeld is vastgelegd in de Privacyverklaring. Hierin vind je ook waar je terecht kunt met vragen, opmerkingen, wensen of klachten.

Daarnaast hechten wij er grote waarde aan dat onze leden ook zorgvuldig omgaan met elkaars persoonlijke gegevens en met die van deelnemers aan hun trainingen of andere diensten. Een en ander is vastgelegd in de Erecode van de VVM die voor elk lid van toepassing is. Ook zal ieder lid, actief als trainer, moeten voldoen aan de wettelijke eisen als vastgelegd in de AVG. De wijze waarop dit gebeurt is niet de verantwoordelijkheid van de vereniging. Voor informatie over het privacy beleid van individuele trainers dien je je dan ook tot hen te richten.