Skip to main content

Waar staat de VVM voor?

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de Vereniging voor Mindfulness en dus geen rechtspersonen. De Vereniging voor Mindfulness is een hybride vereniging; enerzijds is het een ‘gewone’ vereniging voor haar basis leden en anderzijds een beroepsvereniging voor haar gecertificeerde professionals/leden.

Iedereen die mindfulness een warm hart toedraagt is welkom in de Vereniging Voor Mindfulness, inclusiviteit staat voorop, samen zijn we sterk.

De mindfulle houding van de leden is de essentie waarbij wij ons aangesproken voelen door de omschrijving van Edel Maex aangaande mindfulness:

Mindfulness is een bejegeningswijze. Het begint met mildheid, respect, waardigheid. In de eerste plaats in het omgaan met jezelf. Bij uitbreiding met anderen en met de wereld.
Met die mildheid kijken we. Met open aandacht, zonder weg te kijken. Of het nu prettig is of moeilijk, we gaan het aan. Bij dat kijken blijven we aanwezig. Zodra we merken dat we in een automatische reflex meegesleept zijn, keren we terug, met mildheid, met vriendelijkheid. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, daarom is mindfulness training. Je blijft het een leven lang cultiveren en verdiepen. 

Het betekent dus dat iedereen welkom is, al doe je maar de eerste pogingen op deze weg om mindful te zijn. We zijn allen leerling, misschien de ene een klein beetje meer gevorderd dan de ander. 

Voor de Vereniging voor Mindfulness staat de mindfulle houding voorop en komen de diverse methodieken op de tweede plaats. Deze methodieken (zoals de MBSR/MBCT, MBE, S-MBSR opvoeding & onderwijs en Mindfulness Based Childbirth & Parenting-Fear), dienen om deze mindfulle houding in specifiek situaties vorm te geven. Zoals Edel Maex ook stelt: je dient mindfulness te trainen en deze methodieken zijn trainingsvormen (voor/in specifieke situaties).

Mindfulness zou overal door iedereen toegepast kunnen worden, of je nu arts, manager, jeugdwerker, onderwijzer, loodgieter, verkoopmedewerker, yogadocent, student, gepensioneerd, of wat dan ook bent. Het zou fijn zijn als we iedereen zouden kunnen inspireren en verbinden.

Binnen de vereniging is een deel mindfulness professional. Het kan natuurlijk niet anders dan dat aan deze professionals eisen worden gesteld, zoals gecertificeerd worden. Op dit moment wordt dit vooral verbonden aan de diverse methodieken. Zo word je gerechtigd om bepaalde methodieken over te dragen op andere mensen. Het kan dus betekenen dat iemand erg mindful kan zijn, maar (nog) geen gecertificeerde professional is omdat de verdieping in een erkende methodiek nog niet heeft geresulteerd in certificering. 

De Vereniging voor Mindfulness streeft er naar om de essentie van de mindfulle houding (in/voor welke situatie/toepassingsgebieden dan ook) meer te definiëren en daardoor meer los te komen van de methodieken.  

Lees verder onder visie, missie en strategie wat de Vereniging Voor Mindfulness verder beoogt.