Nieuws van de VVM


Nieuw: Certificaat ‘Mindfulness Professional’

Vanaf1 juli j.l. heeft de VVM een nieuwe regeling voor (her) certificering van leden die mindfulness professioneel inzetten.  Zij kunnen zich laten certificeren niet alleen in de MBSR of MBCT maar ook in andere mindfulness based programma’s (MBP’s). Het certificaat houdt erkenning in als ‘Mindfulness Professional’.  Achtergronden en de regeling zelf tref je aan in het document (Her)certificering VVM vanaf 1 juli 2019. Hierin staan ook de overgangsregelingen voor wie reeds gecertificeerd is.

Najaarsdag op 15 november 2019 met Frits Koster

Reserveer in je agenda!

Op vrijdag 15 november 2019 staat de Jaardag in het teken van Interpersoonlijke Mindfulness.

Frits Koster geeft een Workshop over de achtweekse training Interpersoonlijke Mindfulness, gebaseerd op de beoefening van 'Insight Dialogue'.

In deze workshop kunnen mindfulness professionals ervaringsgericht kennis maken met belangrijke ingrediënten uit dit programma.

Overleg omtrent accreditatie gestart

Bij accreditatie gaat het over de toetsing van opleidingen waarin mindfulness professionals worden geschoold. Dit gaat anno 2019 over een breed scala aan Mindfulness Based Programma’s. Deze vragen om een nieuwe vorm van toetsen. De VVM wil dit in goed overleg met de opleiders ontwikkelen. Op 21 juni j.l. vond een eerste overleg met een aantal van hen plaats. Ook de VMBN was hier bij en heel belangrijk; de aanwezige opleiders zijn graag bereid mee te werken. Direct na de zomer gaan we samen met de VMBN een concreet voorstel maken voor het betrekken van de opleiders bij deze ontwikkeling.  

VVM officieel lid van EAMBA

Sinds begin augustus 2019 is de VVM lid van de European Association of Mindfulness Based Approaches (EAMBA). EAMBA is de koepelorganisatie van de Europese verenigingen voor mindfulness trainers.

Jaarlijks vindt er een EAMBA retraite plaats voor mindfulness trainers en trainers in opleiding. De volgende retraite is van 2 - 7 januari 2020 in Wardenburg, Duitsland. Kijk hier voor meer informatie.

Samenwerking VMBN opgepakt

De samenwerking met onze zustervereniging VMBN lag een tijdje stil. Inmiddels is de draad weer opgepakt en richten we ons op concrete zaken waarbij het samen doen zijn voordelen heeft. De eerste klus waar we aan beginnen is gelijk een uitdaging: gezamenlijke accreditatie van opleidingen. Zo participeren wij in de Taskforce MBP’s van de VMBN. Maar er zijn meer onderwerpen in beeld, daarover na de zomer meer.

Voorjaarsdag 2019

De Jaardag van 17 mei 2019 in Seats2Meet Utrecht was goed bezocht.

Het symposium bood een goede oriëntatie op de verschillende doelstellingen en bijbehorende programma’s die binnen organisaties aangeboden worden. 

Op dit symposium lichtten Dennis van der Rijt van Bridgeman in Business en Rob Vincken van See True toe welke programma’s zij aanbieden. Ook Pauline de Vries en Mariska Blaauw van ASML uit Eindhoven gaven een toelichting waarom en hoe zij mindfulness gebruiken in hun vitaliteitsprogramma.

Opvallend is dat in bedrijven kortere mindfulness trajecten de voorkeur genieten. Zowel wat betreft de hoeveelheid sessies als de duur van de sessies. 
We kunnen concluderen dat er steeds meer belangstelling komt voor kortere programma's, workshops en pauze meditaties in bedrijven. Ook is opvallend dat mindfulness in organisaties wel redelijk wordt geaccepteerd, maar nog niet is geïntegreerd.

© 2018 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners