Nieuws van de VVM


Vergoedingen bij VGZ en Zilveren Kruis

EKENNING PER 1 JANUARI 2021

Zowel de VGZ-groep als de Zilveren Kruisgroep erkent per 1 januari 2021 de door de VVM gecertificeerde trainers.
Per 1 januari is in principe de vergoeding dus gelijk getrokken tussen de gecertificeerde categorie 1 trainers MBSR/MBCT van de VMBN en de gecertificeerde trainers van de VVM.
Onder de Zilveren Kruisgroep valt ook de zorgverzekering Pro-life. De zorgverzekeraars Aevitae, IZA, IZZ, Umc, United Consumers en Univé vallen onder VGZ.

Nieuw: Certificaat ‘Mindfulness Professional’

Vanaf1 juli j.l. heeft de VVM een nieuwe regeling voor (her)certificering van leden die mindfulness professioneel inzetten. Zij kunnen zich laten certificeren niet alleen in de MBSR of MBCT maar ook in andere mindfulness based programma’s (MBP’s). Deze regeling is per 1 januari 2021 herzien.  Het certificaat houdt erkenning in als ‘Mindfulness Professional’.  Achtergronden en de regeling zelf tref je aan op de pagina Certificering. In het document te downloaden document aldaar staan ook de overgangsregelingen voor wie reeds gecertificeerd is.

Maartregelen omtrent Corona

Sinds 14 december geldt er opnieuw een harde lockdown.

Voor informatie uit de eerste hand kan je naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

De overheid past gezien de ontwikkelingen omtrent Corona met regelmaat de maatregelen aan.

Het is altijd raadzaam de overheidmaatregelen op de voet te volgen en afhankelijk van de situatie waarin je de training aanbiedt steeds bij te stellen naar bevinden.

Indien je (weer) trainingen op locatie verzorgd kan je de volgende  maatregelen in acht nemen:

  • telefonische gezondheidscheck voor iedere bijeenkomst (geen coranaverschijnselen in je huishouden de afgelopen 2 weken alsook in de afgelopen 24 uur geen last gehad van koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten)
  • houd 1,5 meter afstand in de praktijkruimte
  • ventileer in de praktijkruimte
  • de deelnemer neemt eigen materiaal (matjes, handdoeken etc.)
  • voorafgaand aan de sessie handen wassen met water en zeep of anti bacteriële handgel

© 2020 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners