Nieuws van de VVM


ALV vrijdagochtend 26 november

Tot onze spijt hebben we in verband met de aangesherpte maatregelen onze Jaardag op 20 november geannuleerd.

De ALV gaat wel door, zij het op een ander tijdstip, namelijk op vrijdagochtend 26 november.


Nieuw: Certificaat ‘Mindfulness Professional’

Vanaf 1 juli 2020 heeft de VVM een nieuwe regeling voor (her)certificering van leden die mindfulness professioneel inzetten. Zij kunnen zich laten certificeren niet alleen in de MBSR of MBCT maar ook in andere mindfulness based programma’s (MBP’s). Deze regeling is per 1 januari 2021 herzien.  Het certificaat houdt erkenning in als ‘Mindfulness Professional’.  Achtergronden en de regeling zelf tref je aan op de pagina Certificering. In het te downloaden document aldaar staan ook de overgangsregelingen voor wie reeds gecertificeerd is.

Vergoedingen bij VGZ en Zilveren Kruis

EKENNING PER 1 JANUARI 2021

Zowel de VGZ-groep als de Zilveren Kruisgroep erkent per 1 januari 2021 de door de VVM gecertificeerde trainers.
Per 1 januari is in principe de vergoeding dus gelijk getrokken tussen de gecertificeerde categorie 1 trainers MBSR/MBCT van de VMBN en de gecertificeerde trainers van de VVM.
Onder de Zilveren Kruisgroep valt ook de zorgverzekering Pro-life. De zorgverzekeraars Aevitae, IZA, IZZ, Umc, United Consumers en Univé vallen onder VGZ.

Supervisie en intervisie

Steeds meer krijgt supervisie en intervisie een plek binnen het werkveld van begeleiding. Mindfulness Professionals werken ook in dat veld van begeleiding. Ook wij als Mindfulness Professionals krijgen met supervisie en intervisie te maken. In onze opleiding, maar ook in het kader van het gecertificeerd lid zijn van de VVM. Maar wat is supervisie en intervisie eigenlijk? Wat houdt het in? Hoe werkt het? Wat is het belang ervan? Welke rol kan het spelen in onze professionalisering als Mindfulness Professionals?

Linda Schippers schreef een stuk aan de hand waarvan wij ons als VVM leden kunnen oriënteren. Linda is supervisor en opleider en geeft zelf ook mindfulnesstrainingen.

© VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron