Skip to main content

Nieuws van de VVM


Symposium Welzijn in Onderwijs & Opvoeding

een helder verhaal

zaterdag 18 februari 2023

WELZIJN IN ONDERWIJS & OPVOEDING

EEN HELDER VERHAAL

De Vereniging voor Mindfulness organiseert op 18 februari samen met de
Stichting Academie voor Mindful Teaching het mindfulnesscongres
'Welzijn in Onderwijs & Opvoeding: Een helder verhaal'.

Een leerzame dag boordevol interessante lezingen en workshops over de toepassing van mindfulness in het onderwijs en in de opvoeding.

Vergoedingen bij VGZ en Zilveren Kruis

EKENNING PER 1 JANUARI 2021

Zowel de VGZ-groep als de Zilveren Kruisgroep erkent per 1 januari 2021 de door de VVM gecertificeerde trainers.
Per 1 januari is in principe de vergoeding dus gelijk getrokken tussen de gecertificeerde categorie 1 trainers MBSR/MBCT van de VMBN en de op specialistisch niveau gecertificeerde trainers van de VVM.
Onder de Zilveren Kruisgroep valt ook de zorgverzekering Pro-life. De zorgverzekeraars Aevitae, IZA, IZZ, Umc, United Consumers en Univé vallen onder VGZ.

Vergoeding bij Zilveren Kruis voor MBCP-Fear

Vanaf 1 januari 2023 komt de MBCP-Fear training voor vergoeding in aanmerking bij Zilveren Kruis. Dit is dus de eerste verbreding van de vergoedingen. We zullen zeker ook de andere verzekeringen hierop attenderen en proberen dat zij ook de vergoeding uitbreiden.
De vergoedingen voor de trainingen van AMT (Eline Snel) zijn (nog) niet gehonoreerd. Echter, de Vereniging voor Mindfulness blijft kloppen aan de deuren van de Zorgverzekeraars, vooral ook gezien de recente verontrustende berichten over leerlingen in het middelbaar onderwijs die steeds meer met stress te maken krijgen.

Prestatiecodes op factuur

Het is voor zorgverzekeraars belangrijk dat zij een ingediende nota voor mindfulness van een klant kunnen herkennen. Bij MBSR/MBCT trainingen kunnen zij niet altijd goed beoordelen of de training die hun klant gevolgd heeft voor vergoeding in aanmerking komt. Daarom wordt voor onze deelnemers aan een MBSR/MBCT training het declaratieproces verbeterd.
 
Door op de nota de specifieke landelijke prestatiecodes op te nemen, kunnen de zorgverzekeraars de nota’s van hun klanten, onze deelnemers, snel en correct vergoeden.
Vermeld dus vanaf 1 januari 2023 op de factuur/nota voor je deelnemers prestatiecodes. Iedereen die MBSR/MBCT gecertificeerd is heeft deze prestastiecode per mail ontvangen. Laat het secretariaat weten als dit iet het geval is.