Blauwdruk 

Blauwdruk VVM

De VMBN en de VVM werken samen waar dit nuttig en mogelijk is. Hieruit is de behoefte ontstaan transparant te zijn over de overeenkomsten en verschillen tussen beide verenigingen. Dit wordt vastgelegd in een zgn. Blauwdruk. 

Bijgaand vind je een conceptversie van de blauwdruk van de VVM. Dit maakt voor zowel de eigen leden, potentiële leden als andere geïnteresseerden een en ander inzichtelijk. Geeft dit aanleiding tot vragen of opmerkingen dan zijn deze uiteraard welkom!

Als de blauwdruk van de VMBN gereed is wordt deze aan het document toegevoegd. 


© 2018 VVM | website door Futuron 
Partners