Skip to main content

Verbindingen met anderen


 • Whiplash Nederland

  De leden van de Whiplash Stichting krijgen 10% korting op een training mits de trainer zich daarvoor heeft aangemeld bij die stichting.

 • Verslag EAMBA meeting Vilnius 24-26 augustus 2019

  De jaarlijkse internationale ontmoeting georganiseerd door EAMBA (European Association for Mindfulness Based Approaches) vond dit jaar plaats in Vilnius, Litouwen, van 24 tot en met 26 augustus.

  Het EAMBA netwerk werd in 2010 opgericht om binnen Europa de dialoog en samenwerking tussen de nationale verenigingen van trainers van MBSR,  MBCT en andere wetenschappelijk onderbouwde seculiere mindfulness programma’s te faciliteren.

  In 2018 kreeg het netwerk een confederatieve vorm.

  Nu, in 2019, zijn er 18 landen vertegenwoordigd in EAMBA: Nederland, België, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Turkije, UK, Polen, Spanje, Italië, Frankrijk, Zwitserland, Litouwen, Ierland, Oostenrijk en Tsjechië.

  De jaarlijkse Europese vergadering vindt ieder jaar plaats in een ander land en wordt georganiseerd door de nationale mindfulness vereniging van het gastland, ondersteund door EAMBA.

  Dit jaar werd er naast de vergadering een dag met workshops georganiseerd, het ‘teachers festival’, aangeboden door trainers uit allerlei landen voor de trainers van gastland Litouwen.

  Meer dan 80 professionals namen deel aan workshops zoals b.v. ‘Mindfulness for cancer patients’, ‘Professional and ethical issues’ en ‘Mindfulness in business context’.

  De opening werd verzorgd door key-note spreker Guenter Hudash, voorzitter van de Duitse Vereniging van Mindfulness trainers. Zijn keynote ‘Mindfulness as a cultural competency’ in modern society’ opende de dialoog over hoe deze benadering kan helpen ter bevordering van een meer ethische en zorgzame maatschappij.

  Na deze open dag boden de volgende twee dagen de gelegenheid voor de afgevaardigden van de Europese verenigingen (meer dan 20 personen) om te ontmoeten, te delen, te beoefenen en elkaar te ondersteunen met ieders ervaring. De situatie verschilt erg van land tot land. In sommige landen er is een handvol trainers die een samenwerking aangaan.

  Irma Hesselmans was aanwezig om de leden van de VVM te vertegenwoordigen.

  EAMBA werkt samen met het International Integrity Network on Mindfulness Based Programs. Dit is een werkgroep van senior trainers wereldwijd.

  Zij schreven ‘levende’ documenten om een kader te scheppen voor internationale ‘ethics and standards’.

  Aan het eind van de vergadering werd gezamenlijk besloten dat de volgende EAMBA-meeting in 2020 in Istanbul zal plaatsvinden.  Dr. Zümra Atalay, psychologe, heeft het afgelopen jaar de eerste 30 Turkse trainers opgeleid, met de hulp van EAMBA.

  De jaarlijkse ontmoetingen zijn een belangrijk middel om (toekomstige) verenigingen te verbinden en te inspireren. www.eamba.net  

 • Handleiding en werkboek vanaf nu kosteloos beschikbaar voor alle geïnteresseerde leden

  27 SEPTEMBER 2018

  In 2016 hebben wij onze leden via onze nieuwsbrief geïnformeerd over het TANDEM-onderzoek: Training AaNdacht voor mensen met DEmentie en hun Mantelzorger. Een groot aantal van onze leden heeft toen meegedaan aan een vragenlijstonderzoek naar  ervaringen met het geven van mindfulnesstraining aan deze doelgroep. In de afgelopen 2 jaar is door de projectgroep voor hen een aangepaste 8-weekse training ontwikkeld.

  De handleiding en het werkboek zijn nu kosteloos beschikbaar voor alle geïnteresseerde leden. Je kunt een exemplaar van het gedrukte materiaal (inclusief toegang tot de aanvullende website) aanvragen via een online aanvraagformulier http://bit.ly/TANDEM2018.

  In de bijlage (PDF) lees je meer over de achtergrond van TANDEM.

 • Verslag EAMBA-meeting Zürich 24 t/m 26 augustus 2018

  THE EUROPEAN NETWORK OF ASSOCIATIONS OF MINDFULNESS BASED APPROACHES

  In het laatste weekend van augustus vond voor de negende keer de EAMBA-bijeenkomst plaats. 16 Landen werden vertegenwoordigd door 24 afgevaardigden van de nationale mindfulness verenigingen of netwerken van mindfulnesstrainers (sommige landen hebben nog te weinig trainers voor een vereniging of zijn in oprichting). Noorwegen, Zweden, Finland, Litouwen, Polen, Duistland, Tsjechië, Italië, Turkije, Zwitserland, Frankrijk, België, Nederland, Ierland, Engeland en voor het eerst dit jaar nam Israël ook deel.  

  EAMBA begon 9 jaar geleden als een Europees netwerk. Een van de doelen was om Europese criteria op te zetten voor mindfulnesstrainers en hun beoefening. Sinds 2013 organiseert EAMBA naast een jaarlijkse bijeenkomst ook een jaarlijkse seculiere 5-daagse retraite voor Europese trainers. Vorig jaar werd een voorlopig bestuur gekozen, statuten werden gemaakt om dit jaar over te gaan tot een officiële federatieve vorm. In Zürich werden dit jaar vijf definitieve bestuursleden gekozen. De EAMBA zetelt in Nederland. 

  EAMBA wordt hoe langer hoe meer een belangrijk referentiepunt in de wereld van Mindfulness. 

  Bij de rondvraag over wat er in ieder land leeft aan issues was de gemeenschappelijke deler vooral: kwaliteitscriteria voor trainers. In landen die wat verder zijn in de ontwikkeling van mindfulness was ook het certificeren van opleidingsinstituten en supervisors een terugkerend issue. Er worden een aantal werkgroepen en initiatieven om expertise te delen geformeerd. 

  Het document ‘Framework for the Integrity of Mindfulness-Based Programs’ nam een belangrijke plaats in tijdens de bijeenkomst. Het ‘levende’ document geeft richtlijnen over ethische regels en criteria voor mindfulnesstrainers en hun training-programma’s. Het dient als frame en ter ondersteuning. 

  Bij rondvraag de bleek dat veel landen grote steun hebben gehad aan dit ‘framework’ en een aantal landen hebben het framework geheel of gedeeltelijk overgenomen en werken hier zelfs al mee. Het lijkt erop dat Europa (EAMBA) een steeds sterker referentiepunt wordt in de wereld van Mindfulness. 

  Volgend jaar zal de EAMBA-bijeenkomst plaatsvinden in Vilnius, Litouwen op 29, 30 en 31 augustus. 

  Met Europese groet,

  Irma Hesselmans, vertegenwoordigster EAMBA namens VVM.