Skip to main content

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering.
Sinds 2021 houdt de Vereniging voor Mindfulness de ALV online.
Separaat vinden er Symposia plaats, bij voorkeur op locatie en ook twee keer per jaar.
Deze symposia zijn bedoeld voor verbinding van de leden onderling en voor professionalisering.

9.30 uur - 10.15
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 17 maart van

Na het officiële deel van de ledenvergadering kunnen wij met elkaar in gesprek over de visie en competenties. Onderstaand stuk kan daarbij als leidraad dienen.

10.30 - 11.30
Visie en competenties

Het bestuur van de Vereniging Voor Mindfulness heeft zich verdiept in de koers van de vereniging en in hoeverre de leden daarmee ondersteund kunnen worden. De MBSR/MBCT is de basis van de Vereniging Voor Mindfulness. Ruim tien jaar geleden is de VVM gestart en eigenlijk waren deze twee trainingen het belangrijkste aanbod. Inmiddels zijn er diverse andere Mindfulness Programma’s bijgekomen.

Voorbeelden daarvan zijn Mindfulness Based Programma’s, zoals de MBE (voor organisaties), de programma’s van Eline Snel (voor kinderen, jongeren en leerkrachten en opvoeders) en de MBCP-Fear (voor zwangere vrouwen met angst voor de bevalling). Deze programma’s zijn vooral gebaseerd op de MBSR/MBCT, maar dan ingezet voor een andere doelgroep. Daarnaast zijn er natuurlijk nog meerdere programma’s die ontwikkeld zijn vanuit de MBSR/MBCT.

De belangstelling voor de MBSR/MBCT lijkt terug te lopen, ondanks dat dit standaard programma's zijn. Door de zorgverzekeraars worden alleen deze programma’s vergoed. Daardoor kan innovatie worden belemmerd.

Het bestuur is van mening dat wij aandacht aan innovatie moeten schenken. Door meer met de tijd mee te gaan kunnen we in de pas blijven lopen met de vraag waar behoefte aan is en wat de mindfulness daarvoor te bieden heeft. We zouden daar gezamenlijk als vereniging naar op zoek kunnen gaan, zonder de MBSR en MBCT uit het oog te verliezen.
Er liggen kansen om de mindfulness te integreren in ander aanbod of uit te breiden. We zouden ons ook kunnen verdiepen in welke innovaties we kunnen toevoegen.

Graag willen we samen met de leden deze ontdekkingstocht maken. Bij de vorige ledenvergadering hebben we vooral stilgestaan bij de terugloop van het aantal deelnemers aan mindfulnesstrainingen. Deze keer willen we graag meer ontwikkelingsgericht kijken.

Ook wil het bestuur stil staan bij de competenties van de mindfulness professional. We willen de competenties gebruiken bij de hercertificering voor zelfreflectie. In welke competenties ben je goed en welke competenties kun je verder ontwikkelen? In geval kan er met een supervisor besproken worden waar vervolgontwikkeling van mindfulness mogelijk is. Bijvoorbeeld waar je mindfulness nog verder zou willen integreren en toepassen. Professionals met brede competenties zijn beter in staat hun eigen programma’s te ontwikkelen en dus ook nieuwe paden in te slaan naast de standaard programma’s zoals de MBSR/MBCT.

Graag gaan we in gesprek om verdere ideën te ontwikkelen.

De documenten voor de ALV kunnen t.z.t. hieronder worden gedownload.