Skip to main content

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering.
Sinds 2021 houdt de Vereniging voor Mindfulness de ALV online.
Separaat vinden er Symposia plaats, bij voorkeur op locatie en ook twee keer per jaar.
Deze symposia zijn bedoeld voor verbinding van de leden onderling en voor professionalisering.


De laatste Algemene Ledenvergadering was op 8 maart 2024, een datum voor de volgende vergadering wordt gepland.

In de voorjaarsvergadering kijken we steeds terug. Dus we zullen het jaarverslag en de jaarrekening van 2023 centraal stellen.

Verder komen natuurlijk de gebruikelijke punten aan de orde zoals bestuursaangelegenheden met benoeming van bestuursleden, Jaarplan 2024 en Begroting 2024. Jammer genoeg moeten we de contributie verhogen vanwege de verhoging van de kosten van de Vereniging.

We zullen daarnaast even stil staan bij de vergoedingen die zorgverzekeraars geven omdat daar enkele ontwikkelingen zijn.

In het voorjaar van 2024 willen we een fysieke Jaardag houden rondom engaged mindfulness. Ook dit thema willen we graag bespreken omdat engaged mindfulness soms in het politieke vaarwater wordt getrokken, misschien is dat gevaar nog groter geworden door de uitslag van de verkiezingen van de Tweede kamer op 22 november jl. De vraag is vooral hoe kunnen we trouw blijven aan het gedachtegoed van mindfulness als we engaged mindfulness uitwerken.

We zijn in gesprek om verdere ideeën te ontwikkelen en we brengen jullie op de hoogte van hoever we zijn.

De documenten voor de ALV kunnen t.z.t. hieronder worden gedownload.