Skip to main content

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering.
Sinds 2021 houdt de Vereniging voor Mindfulness de ALV online.
Separaat vinden er Symposia plaats, bij voorkeur op locatie en ook twee keer per jaar.
Deze symposia zijn bedoeld voor verbinding van de leden onderling en voor professionalisering.

9.30 uur - 10.30
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op 1 december 2023.

In het officiële deel van de ledenvergadering waarin we onze ‘Missie, Visie, Strategie 2024 - 2026’ bespreken.

Graag lichten we de visie en strategie toe. Waarbij we extra ingaan op ‘bouwen op vertrouwen’. Vertrouwen is een van de basis factoren in de mindfulness. Als bestuur willen we deze basisfactor graag meer integreren in onze strategie. Dit wordt toegelicht en graag gaan we in gesprek met de leden wat zij daarvan vinden en bovendien welke ideeën er leven om dit verder vorm te geven.

Verder komen natuurlijk de gebruikelijke punten aan de orde zoals bestuursaangelegenheden met benoeming van bestuursleden, Jaarplan 2024 en Begroting 2024. Jammer genoeg moeten we de contributie verhogen vanwege de verhoging van de kosten van de Vereniging.

In het voorjaar van 2024 willen we een fysieke Jaardag houden rondom engaged mindfulness. Ook dit thema willen we graag bespreken omdat engaged mindfulness soms in het politieke vaarwater wordt getrokken, misschien is dat gevaar nog groter geworden door de uitslag van de verkiezingen van de tweede kamer op 22 november jl. De vraag is vooral hoe kunnen we trouw blijven aan het gedachte goed van mindfulness als we engaged mindfulness uitwerken.

Graag gaan we in gesprek om verdere ideeën te ontwikkelen.

De documenten voor de ALV kunnen t.z.t. hieronder worden gedownload.