Certificering VVM leden


Richtlijnen voor certificering

Certificering Mindfulness Professional (vanaf 1 januari 2021)

  1. Voorwaarden

De VVM verwacht van een mindfulness professional die zich laat certificeren dat hij of zij voldoet aan de volgende richtlijnen:

  1. Minimaal 200 Studiebelastingsuren (SBU’s) waarvan minimaal 120 contacturen voor het leren verzorgen van een mindfulness based programma (MBP)

Dit kan door een combinatie van het volgen van een MBP-opleiding en van een basale training die samen tenminste 200 SBU’s waarvan minimaal 120 contacturen opleveren:

a.1   Basale mindfulnesstraining

Deelname als cursist aan een grondige training gericht op basale mindfulness kennis en vaardigheden, gegeven door een gecertificeerde trainer. De training vraagt tenminste 20 studiebelastingsuren, het grootste deel bestaat uit contacturen ten behoeve van vooral beoefening. Deze training (bijv. een MBSR training) kan zowel voorafgaand aan de onder 2a. genoemde MBP-opleiding gedaan worden maar kan er ook deel van uitmaken. Indien dit laatste het geval is dan zal de MBP-opleiding in totaliteit minimaal 100 + 20 = 120 contacturen dienen te omvatten van de minimaal 200 SBU’s.

a.2   Opleiding in het geven van een MBP

Men heeft één volledige door de VVM geaccrediteerde MBP-opleiding afgerond. Deze geaccrediteerde opleiding dient minimaal 180 studiebelastingsuren te omvatten, waarvan minimaal 100 contacturen en 80 uur zelfstudie.

Let op: Opleidingen en/of trainingen online worden niet voldoende geacht en niet mee gerekend.

b. Retraites

Intensieve stilte retraite begeleidt door een ervaren gecertificeerde trainer/opleider/geschoolde retraite begeleider in Vipassana, Zen, Shambala, Dzogchen of soortgelijke traditie. Minimaal één retraite van 5-7 dagen (etmalen) of twee retraites van ieder minimaal 2,5 dagen indien door omstandigheden 5-7 dagen (etmalen) niet haalbaar is. Een tweede retraite van 5-7 dagen (etmalen) wordt sterk aanbevolen.

c. Geven van een MBP en reflectie op de methodiek onder supervisie

De gecertificeerde professional heeft ervaring opgedaan met het verzorgen van minimaal acht sessie’s waarvoor men de MBP-opleiding volgde. Hierbij worden formele en informele mindfulnessoefeningen aangeboden en gebruik gemaakt van adequaat materiaal(cd’s, werkboek, draaiboek e.d.) zoals ontwikkeld door Kabat-Zinn of Segal, Williams en Teasdale. of andere MBP-ontwikkelaars.

Persoonlijke reflectie zoals, een uitgeschreven reflectieverslag over acht sessie’s door de professional zelf gegeven (indicatie één pagina per sessie) en waarover tevens supervisie is ontvangen. Minimaal drie uur supervisie door een ervaren professional. Een ervaren professional is iemand die gehercertificeerd is. Of door een gekwalificeerde supervisor over het MBP.

d. Erecode

Indien men gecertificeerd wil worden dan dient men de Erecode van de VVM te onderschrijven en in de praktijk te volgen. Door middel van een checklist zal gevraagd worden dit te onderschrijven. Dit is een absolute voorwaarde en geen richtlijn.

e. Vooropleiding

Afgesloten beroepsopleiding/studie op Universitair of HBO niveau. Minimaal drie jaar werkervaring op het opleidingsniveau.

f. Beoefening meditatie en mindful bewegen

Minimaal één jaar regelmatig mediteren in de mindfulness traditie (MBP, Vipassana, Zen, Shambala, Dzogchen of soortgelijk).

En minimaal één jaar beoefening mindful bewegen (zoals Hatha Yoga, Chi Gong, Tai Chi), indien in het MBP dat men geeft dit een wezenlijk onderdeel is. (Dit laatste is toegevoegd omdat niet bij ieder MBP mindfulnessbeweging een wezenlijk onderdeel is.)

2. Geldigheid

Het certificaat is drie jaar geldig, om bij de VVM gecertificeerd te blijven dient men zich te hercertificeren.

3. Kosten
De kosten voor Certificering zijn vooralsnog € 40,00 per jaar.

 

© VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron