Certificering VVM leden


Voorwaarden procedure voor certificering

Om in aanmerking te komen voor certificering wordt verlangd:

 • minimaal een afgeronde Hbo-opleiding + 3 jaar werkervaring op dit niveau;
 • lidmaatschap van de VVM;
 • een basale mindfulnesstraining hebben gevolgd;
 • een door de VVM geaccrediteerde MBP (w.o. MBSR of MBCT) opleiding succesvol hebben afgerond;
 • tenminste acht sessies hebben gegeven van waarin je bent opgeleid;
 • minimaal een jaar zelf meditatiebeoefenaar zijn;
 • aan eisen voldoen t.a.v. zelfreflectie, supervisie en intervisie
 • retraite ervaring hebben
 • de Erecode van de VVM onderschrijven en naleven

De precieze voorwaarden vindt je in het document Hercertificering vanaf 1 juli 2019. Als je meent op andere wijze te kunnen voldoen aan de gestelde eisen kun je altijd een verzoek indienen om gecertificeerd te worden.

Overgangsregeling

Tot 1 december 2019 is er nog de mogelijkheid certificering aan te vragen conform de regels welke golden tot 1 juli 2019.

Certificeringscommissie

Bij ontvangst van alle benodigde bewijzen wordt de aanvraag in behandeling genomen door de certificeringscommissie van de VVM. Ieder kwartaal worden er certificaten uitgereikt; in de eerste week van januari, april, juli en oktober. De certificeringsaanvraag is rond als je minimaal één maand voor het volgende kwartaal alle bewijzen hebt opgestuurd aan het secretariaat van de VVM. De certificeringscommissie toetst of je voldoet aan alle genoemde voorwaarden. Vervolgens krijg je de positieve bevestiging en een factuur. Je uiteindelijke certificaat ontvang je na overmaking van de certificeringsbijdrage per post. Dit certificaat is vier jaar geldig.

Certificeringsbijdrage 

De kosten voor certificering zijn € 30,-- per kalenderjaar. Deze worden gelijktijdig met de contributie geïnd. Als in de loop van het kalenderjaar het certificaat wordt toegekend dan betaal je deze eenmalig separaat van de contributie en de certificeringsbijdrage wordt dan evenredig verminderd. Dan betaal je dus € 22,50 voor driekwart jaar, € 15,-- voor een halfjaar of € 7,50 voor het laatste kwartaal.

Herbeoordeling

Als er onduidelijkheden zijn over het voldoen aan de certificeringsvoorwaarden ontvang je geen certificaat. Het is dan wel mogelijk om een herbeoordeling aan te vragen. De certificeringscommissie zal daar extra tijd voor vrijmaken en biedt je de gelegenheid om de benodigde aanvullende informatie op te sturen. Houd er rekening mee dat de uitreiking van het certificaat dan pas in de volgende ronde van certificering kan plaatsvinden.

Aanvraagproces 

 1. Vul het onderstaande aanvraagformulier in.
 2. Je ontvangt vervolgens een bevestigingsmail van de aanvraag met uitleg over de procedure en de voorwaarden.
 3. Na ontvangst van de bevestiging stuur je de benodigde bewijzen naar het secretariaat van de VVM.
 4. De certificeringcommissie bestudeert de documenten tussen 1 december en 1 januari, 1 maart en 1 april,  1 juni en 1 juli of 1 september en 1 oktober. Bij een positieve beoordeling en ontvangst van de betaling van de certificeringskosten wordt de certificering een feit per de 1e van dat kwartaal.
 5. De aanvrager krijgt bij de bevestigingsmail een factuur van het secretariaat van de VVM en na betaling ontvangt de aanvrager het certificaat per post. Deze is dan 4 jaar geldig.

Vermelding op VVM website

Als gecertificeerde professional heb je de mogelijkheid om je gegevens en je trainingen te vermelden op de VVM-website. Bij de uitreiking van het certificaat krijg je hierover informatie en tevens een inlogcode. Het is belangrijk om dit direct te doen omdat hiermee zorgverzekeraars kunnen controleren of je gecertificeerd bent en je deelnemers eventueel in aanmerking kunnen komen voor vergoeding. Ook wordt er een apart logo toegestuurd dat je gecertificeerd lid bent van de VVM. Dit specifieke logo kun je op je website gebruiken. Let op: dit is dus niet het normale VVM-logo.

Bezwaar aantekenen

Ben je het niet eens met de beslissing van de certificeringscommissie, dan kun je binnen 4 weken na de dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen en dit indienen bij het bestuur van de VVM. Tegen een beslissing van het bestuur inzake certificering is geen beroep mogelijk.

© 2020 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners