Certificering VVM leden


Procedure en voorwaarden voor certificering

Om als trainer in aanmerking te komen voor een certificering moet je in het bezit zijn van:
  • minimaal een afgeronde Hbo-opleiding;
  • lidmaatschap van de VVM;
  • een afgeronde mindfulnesstraining MBCT/MBSR van 8 bijeenkomsten á minimaal 2 uur en 15 minuten effectieve contacturen per bijeenkomst of een meditatietraining volgens de Vipassana, Zen, Dzogchen of Shambala traditie;
  • een afgeronde en door de VVM erkende mindfulness trainersopleiding van minimaal 42 contacturen.
Bij ontvangst van alle benodigde bewijzen wordt de aanvraag in behandeling genomen door de certificeringscommissie van de VVM. Ieder kwartaal worden er certificaten uitgereikt; in de eerste week van januari, april, juli en oktober. De certificeringsaanvraag is rond als je minimaal één maand voor het volgende kwartaal alle bewijzen hebt opgestuurd aan het secretariaat van de VVM. De certificeringscommissie toetst of je voldoet aan alle genoemde voorwaarden. Vervolgens krijg je de positieve bevestiging en een factuur. Je uiteindelijke certificaat ontvang je na overmaking van de certificeringsbijdrage per post. Dit certificaat is vier jaar geldig.

Certificeringsbijdrage 
De kosten voor certificering zijn € 20,-- per kalenderjaar. Deze worden gelijktijdig met de contributie geïnd. Als in de loop van het kalenderjaar het certificaat wordt toegekend dan betaal je deze eenmalig separaat van de contributie en de certificeringsbijdrage wordt dan evenredig verminderd. Dan betaal je dus € 15,-- voor driekwart jaar, € 10,-- voor een halfjaar of € 5,-- voor het laatste kwartaal.

Herbeoordeling
Als er onduidelijkheden zijn over het voldoen aan de certificeringsvoorwaarden ontvang je geen certificaat. Het is dan wel mogelijk om een herbeoordeling aan te vragen. De certificeringscommissie zal daar extra tijd voor vrijmaken en biedt je de gelegenheid om de benodigde aanvullende informatie op te sturen. Hou er rekening mee dat de uitreiking van het certificaat dan pas in de volgende ronde van certificering kan plaatsvinden.

Aanvraagproces 
  1. Vul het onderstaande aanvraagformulier in.
  2. Je ontvangt vervolgens een bevestigingsmail van de aanvraag met uitleg over de procedure en de voorwaarden.
  3. Na ontvangst van de bevestiging stuur je de benodigde bewijzen naar het secretariaat van de VVM.
  4. De certificeringcommissie bestudeert de documenten tussen 1 december en 1 januari, 1 maart en 1 april,  1 juni en 1 juli of 1 september en 1 oktober. Bij een positieve beoordeling en ontvangst van de betaling van de certificeringskosten wordt de certificering een feit per de 1e van dat kwartaal.
  5. De aanvrager krijgt bij de bevestigingsmail een factuur van het secretariaat van de VVM en na betaling ontvangt de aanvrager het certificaat per post. Deze is dan 4 jaar geldig.
Vermelding op VVM website
Als gecertificeerde trainer heb je de mogelijkheid om je gegevens en je trainingen te vermelden op de VVM-website. Bij de uitreiking van het certificaat krijg je hierover informatie en tevens een inlogcode. Het is belangrijk om dit direct te doen omdat hiermee zorgverzekeraars kunnen controleren of je gecertificeerd bent en je deelnemers eventueel in aanmerking kunnen komen voor vergoeding. Ook wordt er een apart logo toegestuurd dat je gecertificeerd lid bent van de VVM. Dit specifieke logo kun je op je website gebruiken. Let op: dit is dus niet het normale VVM-logo.

Beroep aantekenen
Ben je het niet eens met de beslissing van de certificeringscommissie, dan kun je binnen 4 weken na de dagtekening van de beslissing beroep aantekenen en deze indienen bij het bestuur van de VVM. Het bestuur geeft daarover een bindend advies. Tegen een beslissing van het bestuur inzake certificering is geen beroep mogelijk.

© 2018 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners