Skip to main content

Aanvraagformulier mindfulness based supervisor certificaat VVM

Niet correct ingevuld.

Niet correct ingevuld.

Niet correct ingevuld.

Niet correct ingevuld.

Niet correct ingevuld.

Niet correct ingevuld.

Niet correct ingevuld.

Invalid Input

 


 Ervaringsvoorwaarden

Maak uw keuze.

Invalid Input

Je dient als niet gehercertificeerd professional bent bij de VVM aan te tonen met opleidingscertificaten dat je al 5 jaar of meer mindfulness professional bent. Stuur deze naar onder vermelding van aanvraag voor certificaat voor mindfulness supervisor.


 Ervaring m.b.t. het geven van trainingen:

U moet meer dan 20 trainingen gegeven hebben.

Invalid Input

 


 Opleidingsvoorwaarden

Voorwaarden: U dient een gecertificeerd professional te zijn om VVM mindfulness supervisor te kunnen zijn. (Anders kunt zich niet op de website van de Vereniging voor Mindfulness plaatsen.) Daarnaast dient u een mindfulness supervisor opleiding te hebben gevolgd.

Invalid Input

Invalid Input

Indien u niet via de Vereniging Voor Mindfulness uw opleidingscertificaat heeft verkregen, dan dient u uw opleidingscertificaat op te sturen. Stuur dit certificaat naar , onder vermelding van aanvraag voor certificaat voor mindfulness supervisor.


Van welk mindfulness based opleiding wilt u supervisor zijn?

Invalid Input

Invalid Input

 


Supervisie binnen de vereniging voor mindfulness

Voorwaarden: U bent binnen de Vereniging Voor Mindfulness een gecertificeerd mindfulness professional dus u werkt volgens de erecode van de Vereniging. Daarmee wordt volgens de Vereniging voldoende gegarandeerd dat het een mindfulness supervisie is.

Graag wil de Vereniging Voor Mindfulness de kwaliteit van de supervisie binnen de Vereniging borgen. Daarvoor wil de Vereniging een aantal afspraken maken indien de mindfulness supervisor werkt met leden van de Vereniging, binnen het Verenigingsverband. Belangrijk is dat vooraf helder is dat de supervisie binnen de Verenigingsvoorwaarden plaatsvindt of niet.

Van de supervisant wordt verwacht dat:

  • Bij iedere supervisie sessie brengt de supervisant vooraf schriftelijk een werkitem in;
  • Na iedere supervisie sessie schrijft de supervisant een (kort) reflectie verslag.

Van de mindfulness supervisor wordt verwacht dat:

  • De actuele situatie van de supervisant in principe voorrang heeft boven de werkinbreng;
  • Het afgesproken supervisietarief van € 80,00 per uur (exclusief BTW, prijspeil 2022) maximaal wordt gehanteerd;
  • Het supervisietraject altijd wordt geëvalueerd;
  • De leden/supervisanten van de VVM, die supervisie hebben ontvangen, krijgen daarvoor een VVM-certificaat van de VVM mindfulness supervisor voor gebruik bij (her)certificering.

Zowel voor de supervisant als de supervisor kunnen de certificeringscommissie benaderen indien in het supervisietraject ondersteuning nodig is.

Een werkinbreng kan diverse vormen aan nemen. Het werkelijk iets zijn wat met het werk te maken heeft, maar ook een ingevulde MBI-TAC of een verslag van een bepaalde mindfulness-sessie of video/audio opname kan input zijn voor een supervisiesessie zijn.

U dient akkoord te zijn alvorens verzending.

 


 

Invalid Input

Ten slotte

De benodigde documenten voor certificering voor mindfulness supervisor zijn:

  • een bewijs van de gevolgde mindfulness supervisoren-opleiding;
  • een bewijs indien u geen mindfulness professional bent bij de VVM dat u al vijf jaar mindfulness professional bent.

Deze documenten moeten minimaal één maand voor het betreffende kwartaal ontvangen zijn door de Certificeringscommissie.

U kunt de documenten scannen en per mail worden opgestuurd naar .

Invalid Input