Missie, Visie en Strategie

Missie: de potentie van mindfulness realiseren

Mindfulness heeft de potentie een belangrijke bijdrage te leveren aan het welbevinden van mensen. De wijze waarop dit gebeurt maakt de mens bewuster van zijn essentie en van waarmee hij verbonden is. Daardoor overstijgt mindfulness het individu en zijn de mensheid als geheel als ook de aarde gebaat bij een verdere ontplooiing ervan. Mindfulness heeft het in zich een basis te zijn voor persoonlijke lichamelijke en geestelijke gezondheid, vrede en duurzaamheid. Hiervan overtuigd wil de VVM een bijdrage leveren om deze belofte ook tot realiteit te maken. De organisatie zal daartoe mindfulness als zodanig centraal stellen en zich als organisatie laten leiden door vertrouwen, gelijkwaardigheid en dienstbaarheid. Zij zal haar leden ondersteunen, zowel in hun persoonlijke ontwikkeling als ten aanzien van hun bijdrage aan deze gezamenlijke missie. 

Visie: wij gaan voor een mindfulle wereld

Mindfulness is nog jong. Begonnen als een therapeutische en stress-reducerende methodiek zijn veel beoefenaren zich ervan bewust dat het om een levensstijl gaat die alle domeinen van het bestaan raakt. Zo draagt mindfulness niet alleen bij aan individuele vreugde & welzijn en ziektepreventie maar ook aan een hartelijke, duurzame samenleving. We staan nog maar aan het begin en door de ontwikkeling van nieuwe toepassingen kan mindfulness nog heel anders in de wereld gezet worden. Voor wie hieraan wenst bij te dragen wil de VVM het platform zijn dat individueel versterkend werkt op het niveau van zingeving, identiteit en vakmanschap en het samen de brug slaan naar de samenleving.

Strategie: verbinden, ontmoeten en steunen

Dit doen wij op de volgende manieren:
  • Een echte mindfulness vereniging zijn
  • Een eigentijds netwerk zijn
  • Een platform voor ontwikkeling zijn
  • Een verbindende factor zijn tussen samenleving en leden
  • Faciliterend zijn voor professionals

Document Missie, Visie & Strategie

Dit document is een organisch document. Het kan jaarlijks (bij de ledenvergadering) worden bijgesteld naar aanleiding van opmerkingen van onze leden of ontwikkelingen in mindfulness en de samenleving. Klik voor het gehele document op onderstaande button.

© 2020 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners