Skip to main content

Erkende opleidingen


Wil je mindfulness professional worden?

Om gecertificeerd mindfulness professional te worden volg je een erkende mindfulness opleiding.
De Vereniging Voor Mindfulness (VVM) heeft een aantal Nederlandse opleidingen geaccrediteerd. Als je een van deze opleidingen hebt gevolgd kan je in principe een gecertificeerde professional worden (indien je natuurlijk ook aan de andere gestelde voorwaarden voldoet).

Er zijn meerdere opleidingen voor trainer in Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en/of Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT).
Inmiddels zijn er ook veel nieuwe Mindfulness Based Programma’s (MBP’s) opleidingen die hier een afgeleide van zijn.

Om gecertificeerd professional bepaal je eerst voor welk Mindfulness Based Programma je opgeleid wilt worden:

 • MBSR/MBCT (Mindfulness Based Stress Reductie of Cognitieve Therapie)
 • MBE (Mindfulness Based Emotionele Intelligentie)
 • S-MBSR opvoeding & onderwijs
 • Mindfulness Based Childbirth & Parenting-Fear

Dit zijn opleidingen die in Nederland te volgen zijn en waar de Vereniging Voor Mindfulness certificeert.

Vervolgens bepaal je of je alleen (vooralsnog) de basisopleiding wilt volgen of dat je specialist wilt worden. Je hebt daarbij de volgende keuzes:

Basisopleidingen:

 1. MBSR en/of MBCT
 2. Opleiding kinderen en jongeren van AMT
 3. Mindfulness Based Emotional Intelligence
 4. Mindfulness Based Childbirth & Parenting-Fear

Specialistische opleidingen

 1. MBSR en/of MBCT
 2. S-MBSR opvoeding & onderwijs van AMT
 3. Mindfulness Based Childbirth & Parenting-Fear

Indien je voor vergoeding in aanmerking wilt komen van zorgverzekeringen dan dien je de specialistische opleiding te volgen MBSR/MBCT of MBCP-Fear

Wat je zou kunnen doen om een gecertificeerd mindfulness professional te worden:

 • Volg een MP-training (MBSR/MBCT of MBE) bij een gecertificeerde professional (zie: ‘vind een mindfulness professional’ op deze website);
 • Volg een stilte retraite van 5-7 etmalen;
 • Volg een basis MB-opleiding bij een erkende opleiding;
 • Geef een MB-training onder supervisie

Om een opleiding te vinden kun je (binnenkort) een onderstaande button gebruiken en zoeken naar een basisopleiding van je voorkeur, een volgopleiding dan wel een geïntegreerde opleiding (basis en vervolg ineen). Ook zijn de retraites aangegeven die door de Vereniging Voor Mindfulness zijn goedgekeurd.

Onderstaande opleidingen hebben de (basis)opleiding gegeven.
Een in het verleden behaald certificaat bij een van deze opleidingen wordt nog erkend.

 • MBCT-opleiding van Ger Schurink
 • Present Mind
 • Rino Groep
 • ITIP school voor leven en werk

Wil je een opleiding laten accrediteren?

De Vereniging Voor Mindfulness (VVM) accrediteert Mindfulness Based opleidingen. De VVM heeft daartoe een Accreditatiecommissie ingericht die de aanvraag beoordeelt en een voorstel doet aan het bestuur om de erkenning al dan niet toe te kennen. Het bestuur neemt uiteindelijk het besluit.

Er kunnen aanvragen ingediend worden voor al dan niet erkende Mindfulness Based Programma’s. Indien een aanvraag wordt ingediend voor een niet erkend Mindfulness Based Programma dan zal ook een toetsing plaatsvinden of de mindfulness voldoende herkend wordt in de training en de opleiding.

Wil je een accreditatie voor een bepaalde mindfulness opleiding aanvragen, maak dit dan kenbaar bij het secretariaat van de Vereniging voor Mindfulness:

De volgende stappen worden in een accreditatieproces gezet:

 1. Verkennend gesprek met een lid van de Accreditatiecommissie
 2. Indienen van de aanvraag met formulier door de opleiding
 3. Levering en beoordeling van de CV’s van de hoofd- en kernopleiders
 4. Levering en beoordeling van opleidingsmateriaal
 5. Gesprek met opleider(s) van de MBP en de Accreditatiecommissie VVM
 6. De Accreditatiecommissie neemt besluit en legt dit voor aan het bestuur
 7. Het bestuur VVM bekrachtigt al dan niet het besluit van Accreditatiecommissie
 8. Rechten en plichten met de opleiding worden geregeld
 9. Aanvullend op dit accreditatieproces dient mogelijk de certificeringsrichtlijn VVM aangevuld te worden (bijvoorbeeld omdat professionals voor een nieuwe MBP gecertificeerd kunnen worden).