Certificering

Kwaliteitskeur Mindfulness Professional

De VVM certificeert haar leden als zij dit wensen. Zij ontvangen de kwaliteitskeur ‘Mindfulness Professional’ welke aangeeft dat zij voldoende zijn opgeleid om door de VVM erkende programma’s over te dragen of in te zetten. Ook wordt bij de certificering gekeken naar andere aspecten zoals het voldoen aan de binnen de VVM geldende Erecode. Certificering staat open voor hen die een opleiding gedaan hebben die voldoet aan de eisen van de VVM. De bekendste opleidingen zijn Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT) maar inmiddels zijn er ook andere mindfulness based programma’s (MBP’s) ontwikkeld voor specifieke doelgroepen of omstandigheden. Professionals kunnen zich ook voor deze MBP’s laten certificeren, mits hun opleiding door de VVM is erkend. Opleiders kunnen bij de VVM een verzoek indienen om hun opleiding in zowel MBSR, MBCT als overige MBP’s geaccrediteerd te krijgen.

Nieuwe (her)certificering per 1 januari 2021

Tijdens de ledenvergadering van 17 mei 2019 reageerden leden enthousiast op de regeling die op 1 juli 2019 is ingegaan en is deze eensgezind vastgesteld. Zo is de certificering vanaf 1 juli 2019 geregeld voor wie zich heeft bekwaamd, niet alleen in de MBSR of MBCT maar ook in andere mindfulness based programma’s (MBP’s). Aangezien deze laatste vanuit meerdere beroepen worden ingezet zal het certificaat erkenning inhouden als ‘Mindfulness Professional’. Inmiddels is er een herziening van de regeling die per 1 januari 2021 van kracht is. Achtergronden en de regeling zelf tref je aan in onderstaand document.

Wie reeds gecertificeerd is behoudt deze status. Een nieuw certificaat wordt als document niet verstrekt tenzij hier een dringende reden voor is. Elke gecertificeerde wordt verzocht vanaf 1 juli 2019 uit te dragen dat men door de VVM erkend is als Mindfulness Professional.

In de regeling van 2021 is de eerste hercertificering na drie jaar en daarna steeds na vijf jaar. De eisen waaraan voldaan moet worden zijn aangepast. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de eerste hercertificering en die daarna volgen.

Tot 1 juli 2021 kun je je nog laten hercertificeren op basis van de regeling van voor 1 juli 2019. Ligt de datum van hercertificering later dan moet je aan de nieuwe eisen voldoen. Laat je niet verrassen; kijk hier nu goed naar.
Deze regelingen vindt je nog in onderstaand document.

Certificering VVM leden

Ben je professional en wil je in aanmerking komen voor certificering? Lees de Procedure dan goed door. Voldoe je aan alle richtlijnen? Vraag dan de certificering aan.

 

Hercertificering VVM leden

Na drie jaar verloopt je eerste certificaat, vervolgens zijn de certificaten vijf jaar geldig. Wil je je laten hercertificeren dan kun je dat hieronder aanvragen. Lees van tevoren eerst de bijbehorende Procedure door. 

 

VVM Geaccrediteerde opleidingen

De wereld van mindfulness-opleidingen is groot. Wil je als professional in aanmerking komen voor certificering dan is het belangrijk dat je een opleiding hebt gevolgd die door de VVM is geaccrediteerd. Hieronder vind je meer informatie en een overzicht van deze opleidingen.  

 

© VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron