Certificering

Kwaliteitskeur Mindfulness Professional

De VVM certificeert haar leden als zij dit wensen. Zij ontvangen de kwaliteitskeur ‘Mindfulness Professional’ welke aangeeft dat zij voldoende zijn opgeleid om door de VVM erkende programma’s over te dragen of in te zetten. Ook wordt bij de certificering gekeken naar andere aspecten zoals het voldoen aan de binnen de VVM geldende Erecode. Certificering staat open voor hen die een opleiding gedaan hebben die voldoet aan de eisen van de VVM. De bekendste opleidingen zijn Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT) maar inmiddels zijn er ook andere mindfulness based programma’s (MBP’s) ontwikkeld voor specifieke doelgroepen of omstandigheden. Professionals kunnen zich ook voor deze MBP’s laten certificeren, mits hun opleiding door de VVM is erkend.  Opleiders kunnen bij de VVM een verzoek indienen om hun opleiding in zowel MBSR, MBCT als overige MBP’s geaccrediteerd te krijgen.

Nieuwe (her)certificering per 1 juli 2019

Tijdens de ledenvergadering van 17 mei reageerde leden enthousiast op de nieuwe regeling en is deze eensgezind vastgesteld. De regeling speelt in op een aantal ontwikkelingen waardoor we weer een aantal jaren vooruit kunnen. Zo is de certificering vanaf 1 juli geregeld voor wie zich heeft bekwaamd, niet alleen in de MBSR of MBCT maar ook in andere mindfulness based programma’s (MBP’s). Aangezien deze laatste vanuit meerdere  beroepen worden ingezet zal het certificaat erkenning inhouden als ‘Mindfulness Professional’.  Achtergronden en de regeling zelf tref je aan in onderstaand document.

 

Wie reeds gecertificeerd is behoudt deze status. Een nieuw certificaat wordt als document niet verstrekt tenzij hier een dringende reden voor is. Elke gecertificeerde wordt verzocht vanaf 1 juli 2019 uit te dragen dat men door de VVM erkend is als Mindfulness Professional.

In de nieuwe regeling blijft hercertificering gehandhaafd telkens na vier jaar. De eisen waaraan voldaan moet worden zijn aangepast. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de eerste hercertificering en die daarna volgen. Tot 1 juli 2021 kun je je nog laten hercertificeren op basis van de tot nu toe geldende regels. Ligt de datum van hercertificering later dan moet je aan de nieuwe eisen voldoen. Laat je niet verrassen; kijk hier nu goed naar. 

Certificering VVM leden

Ben je professional en wil je in aanmerking komen voor certificering? Lees de Procedure dan goed door. Voldoe je aan alle voorwaarden? Vraag dan de certificering aan.

Hercertificering VVM leden

Na 4 jaar verloopt je certificaat. Wil je je laten hercertificeren dan kun je dat hieronder aanvragen. Lees van tevoren eerst de bijbehorende Procedure door. 

VVM Geaccrediteerde opleidingen

De wereld van mindfulness-opleidingen is groot. Wil je als trainer in aanmerking komen voor certificering dan is het belangrijk dat je een opleiding hebt gevolgd die door de VVM is geaccrediteerd. Hieronder vind je meer informatie en een overzicht van deze opleidingen.  

© 2020 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners