Skip to main content

Mindfulness Supervisie en Intervisie


Wat is mindfulness supervisie

Supervisie is hulp bij leren. Dat leren is gericht op het (beter) zelfstandig en integratief functioneren van de betrokken supervisant als beroepspersoon in een dienstverlenend beroep, aldus Louis van Kessel.

De Vereniging Voor Mindfulness heeft het dan over mindfulness supervisie, waarbij drie keer mindfulness centraal staat. De supervisant is mindfulness professional, de supervisor is opgeleid om mindful supervisie te geven over mindfulness.

Voor wie?

Supervisie is er in principe voor iedere professional. Of er nu vraagstukken zijn in de beroepspraktijk of dat men zich verder wil verdiepen.
De Vereniging Voor Mindfulness adviseert iedere beginnende professional om supervisie te nemen. Als je beginnend bent in het vak dan is het fijn om met een begeleider/supervisor te bespreken waar je tegen aanloopt.

Het kan ook fijn zijn om als je gehercertificeerd wordt eens met een andere professional/supervisor je vorderingen in je beroepspraktijk te bespreken en je verdere ontwikkelingsmogelijkheden door te spreken. (Zie ook hercertificering).

Supervisors

De mindfulness supervisors hebben minimaal 5 jaar ervaring met het geven van minimaal 20 trainingen. Daarnaast moet iedere supervisor minimaal vier dagen zijn opgeleid in mindfulness supervisie.

Proces van supervisie

De Vereniging Voor Mindfulness heeft verschillende supervisors. Onder 'vindt een supervisor' kun je onderzoeken welke supervisor het beste bij je past. Wil je een supervisor die veel ervaring heeft met het geven van MBSR/MBCT-trainingen of juist andere trainingen. Wil je on-line of fysiek?

Iedere supervisiesessie wordt vooraf gegaan door een werkinbreng van de supervisant. Dit kan een klein schriftelijk tekstje zijn om het onderwerp te introduceren van de supervisie. Op het moment van de supervisie kan dit onderwerp uitgewerkt worden of er kan iets actueels spelen. De actualiteit heeft over het algemeen voorrang. Achteraf maakt de supervisant een kort reflectie verslag (wat heb je meegenomen), en stuurt dit naar de supervisor. In de volgende sessie kan maar hoeft de supervisor hier niet op terug te komen.

Supervisie gaat om een leerproces en leren verdiept zich als je meerdere sessies met elkaar afspreekt. We denken daarbij aan een minimale omvang van 6 sessies van minimaal 1 uur. Het is aan de supervisor en supervisant om vooraf hierover overeenstemming te krijgen.

Ook het supervisietraject dient geëvalueerd te worden. Als het een wat langer traject is dan kan er ook tussentijds een kortere evaluatie gehouden worden.

Kosten

De kosten van een supervisie zijn €125 per uur, exclusief BTW of zonder BTW indien de supervisor niet BTW-plichtig is, inclusief voorbereiding en nazorg van de supervisor.

Bewijs

De Vereniging Voor Mindfulness heeft aan de supervisors een certificaat ter beschikking gesteld om aan te geven hoeveel sessies van gemiddeld hoeveel uur er gegeven zijn aan de supervisant. Aan het eind van het supervisie traject wordt dit certificaat uitgereikt aan de supervisant zodat deze een bewijs heeft dat hij/zij een supervisie heeft gevolgd. Dit bewijs kan opgevoerd worden bij de hercertificering.

Wat is Intervisie

Intervisie, ook wel intercollegiale consultatie genoemd, is een leermethode waarbij professionals met een vergelijkbare achtergrond werkproblemen bespreken. Het is een vorm van 'peer coaching', met andere woorden: coaching door gelijken. Je helpt elkaar bij intervisie om na te denken over een werkvraag.

Voor wie?

...

Bewijs

De Vereniging Voor Mindfulness heeft aan de supervisors een certificaat ter beschikking gesteld om aan te geven hoeveel sessies van gemiddeld hoeveel uur er gegeven zijn aan de supervisant. Aan het eind van het supervisie traject wordt dit certificaat uitgereikt aan de supervisant zodat deze een bewijs heeft dat hij/zij een supervisie heeft gevolgd. Dit bewijs kan opgevoerd worden bij de hercertificering.

Wil je zelf mindfulness supervisor worden?

Indien je zelf mindfulness supervisor wilt worden dan moet je natuurlijk aan de criteria voldoen, zoals minimaal 5 jaar professional én minimaal 20 trainingen hebben gegeven. Bovendien dien je minimaal 4 dagen een mindfulness supervisie-opleiding te hebben genoten.

Klik hier voor informatie over de volgende supervisor opleiding

Deze pagina en het formulier voor het aanvragen van certificering worden momenteel bewerkt. U kunt het formulier nog niet gebruiken.