Skip to main content

Ondersteunende documenten voor professionals

In onze Erecode staan voor jou veel zaken die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van jouw dienstverlening. Daarbij staan je attitude en randvoorwaarden voor goed trainerschap uiteraard centraal. Soms lijken het open deuren maar dit, door velen solo uitgevoerde vak vraagt om een regelmatige zelfcheck.

Bijgaande documenten kunnen je helpen om je kwaliteit en professionaliteit te vergroten richting jouw deelnemers. Onderstaande bestanden zijn bewust Wordbestanden zodat elke professional ze kan downloaden en er naar eigen inzicht kan aanpassen.