Skip to main content

Opzeggen

Het bestuur vindt het jammer als leden het lidmaatschap of de certificering beëindigen. Meestal zijn het de omstandigheden die daarbij een doorslaggevende en begrijpelijke rol spelen. Mocht het zo zijn dat onvrede over het aanbod van de vereniging of haar handelen aanleiding is om het lidmaatschap te beëindigen, dan stellen wij het op prijs als je dit aan ons kenbaar maakt. Dat kan via een mail naar .

Wellicht wil je dan het besluit om op te zeggen nog even uitstellen.

Gang van zaken bij opzeggen:

  • Het lidmaatschap en de certificering zijn uitsluitend per 31 december op te zeggen.
  • Bij overmacht kan het bestuur instemmen met tussentijdse beëindiging, mits daartoe een onderbouwd verzoek wordt ontvangen. Dit kan per mail via: .
  • Opzegging dient te geschieden uiterlijk op 1 december, zodat er voor het volgende jaar geen nieuwe verplichtingen ontstaan.
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap stopt automatisch ook de eventuele certificering. De certificering kan wel los van het lidmaatschap worden opgezegd.
  • Een opzegging geeft geen ontheffing ten aanzien van nog openstaande verplichtingen.
  • De ontvangst (c.q. instemming) van een opzegging zal door het secretariaat worden bevestigd.
  • Maak gebruik van het onderstaande Opzegformulier.