Skip to main content

Workshops & OpleidingenWorkshops 2024

Algemene Ledenvergadering en Workshop Intervisie

Op vrijdag 8 maart houden we van 9.30 – 10.15 uur de online Algemene Ledenvergadering.
Aansluitend wordt van 10.30 – 12.30 uur de online Workshop Intervisie gehouden.
Je kunt je voor deze zoombijeenkomsten apart aanmelden.

In de voorjaarsvergadering kijken we steeds terug. Dus we zullen het jaarverslag en de jaarrekening van 2023 centraal stellen.

Verder komen natuurlijk de gebruikelijke punten aan de orde zoals bestuursaangelegenheden met benoeming van bestuursleden, Jaarplan 2024 en Begroting 2024. Jammer genoeg moeten we de contributie verhogen vanwege de verhoging van de kosten van de Vereniging.

We zullen daarnaast even stil staan bij de vergoedingen die zorgverzekeraars geven omdat daar enkele ontwikkelingen zijn.

In het voorjaar van 2024 willen we een fysieke Jaardag houden rondom engaged mindfulness. Ook dit thema willen we graag bespreken omdat engaged mindfulness soms in het politieke vaarwater wordt getrokken, misschien is dat gevaar nog groter geworden door de uitslag van de verkiezingen van de Tweede kamer op 22 november jl. De vraag is vooral hoe kunnen we trouw blijven aan het gedachtegoed van mindfulness als we engaged mindfulness uitwerken.


Om 10.30 uur starten we dan de bijeenkomst over intervisie die geleid wordt door Linda Schipper. Het is een inhoudelijke bijeenkomst maar we zullen ook even stilstaan bij de organisatie van de intervisiegroepen.


Trainingen van gecertificeerde leden

Ben je geïnteresseerd in mindfulness en wil je graag een mindfulness workshop of training volgen? Dat kan bij een van onze gecertificeerde leden of opleidingen.

Klik op de button voor het totaaloverzicht en om je aan te melden voor een van de trainingen.