Skip to main content

Workshops & OpleidingenWorkshops 2023


woensdagavond 6 september - Engaged Mindfulness

Hoe Mindfulness kan helpen om in beweging te komen
Door Rob Vincken en Franca Warmenhoven
woensdag 6 september van 19.30 -21.00 uur

‘I live my life in widening circles
that reach out across the world.
I may not complete this last one
but I give myself to it.’
Rainer Maria Rilke

Mindfulness gaat over ‘zijn met wat er is’, dat weten we allemaal…

Zijn met wat er is gaat over zijn met je binnenwereld én met de buitenwereld. Die buitenwereld bestaat uit onze nabije omgeving en uit de wereld als geheel. Wij maken onderdeel uit van dat geheel. We zijn er helemaal mee verbonden. En zelfs als we dat niet als zodanig ervaren, zijn we één.

Mindfulness gaat dus over zien wat er is, zijn met wat er is, inclusief onze verbinding. Door ruimte te nemen om te zijn met onze binnenwereld én onze buitenwereld worden we geraakt. Als we dit geraakt zijn toe kunnen laten ontstaat er als vanzelf een behoefte om in beweging te komen.

In de mindfulness wordt dan gesproken van “bewuste actie” Actie die voortkomt uit een diepe verbinding met met jezelf, met je relaties en met de wereld waarin je leeft. Welke plek heeft ‘bewuste actie’ binnen de mindfulness community? Inmiddels is ‘Engaged mindfulness’ een begrip geworden binnen de mindfulness wereld. ‘Engaged mindfulness’ is een vorm van mindfulness die zich richt op je verbinding en wat vanuit daar voelbaar nodig is. Er zijn bijvoorbeeld ‘mindfulness en klimaat’ programma’s waarin mensen uitgenodigd worden om stil te staan bij de gevolgen van onze manier van leven op het klimaat en waarbij we bewust gemaakt worden van onze persoonlijke invloed op het klimaat.

Mindfulness kan in deze context gezien worden als onderdeel van onze ontwikkeling waarin we meer en meer bewust worden van onszelf en onze wereld, waardoor we ook meer en meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onszelf en alles om ons heen.

In deze workshop staan we stil bij ‘engaged mindfulness’, het belang van het op deze manier mindfulness beoefenen en de manieren waarop je dit kunt doen.

Op welke manier kun je de zijnsmodus ‘activeren’ vanuit de diepere verbondenheid waaruit je kunt leven. En dan zonder dat je je verliest in de doemodus…?

vrijdagochtend 22 september - Op reis in een wereld zonder grenzen

Door Ingrid Meijerink

Vrijdagochtend 22 september van 9.30 – 12.00 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage
Online sessie via zoom

Ingrid geeft les op een ROC aan jongeren tussen 16 tot 23/25 jaar met veelal een multiculturele achtergrond. Zij heeft dus te maken met jongeren waarbij het brein nog niet volledig ontwikkeld is, het zogenaamde het puberbrein. Mindfulness is voor haar heel belangrijk en zij verweeft mindfulness in haar lessen en begeleiding van leerlingen. De vraag daarbij is: Hoe zorgen we dat jongeren effectief leren in een wereld vol prikkels? Dit vergt veel creativiteit om de aandacht van de leerlingen te blijven vangen. De mix in van mindfulness met  managementgoeroes Stephan Covey, Ricardo Sempler, De Bono en de Caluwé maakt de aansluiting met de leerlingen.

Ingrid gaat in deze workshop voorbeelden uit haar praktijk geven. Maar ook welke technieken zij gebruikt om interessante lesprogramma ’s te ontwikkelen.

Deze workshop is zeer interessant voor alle professionals die ook naast de standaard trainingen mindfulness willen geven en dus mindfulness willen verpakken in een andere aanpak.

woensdagavond 1 november - Live online workshop Overdracht en Tegenoverdracht

Door: Rikkie Postema

Wanneer: Woensdag 1 november 2023

Tijd: 20.00 -21.30 uur

Overdracht is binnen begeleidende en coachende relaties een bron van verwarring, wat ongewenste en zelfs schadelijke gevolgen met zich mee kan brengen. Overdracht legt een vertroebelend ‘laagje’ over het ontwikkelingsproces van de ander. Als de begeleider/trainer overdrachtsgevoelens heeft is dit van invloed op de helderheid van de begeleider/trainer. Vaak is een begeleider zich hier niet van bewust. Met name als de professionele relatie als prettig ervaren wordt.

Hoe dan ook is overdracht een bron van onzuiverheid binnen een professionele relatie. Het is van grote waarde om alert te zijn en te blijven op eventuele overdracht vanuit de ander. Net zo belangrijk is het om als professional de eigen gevoelens die aan overdracht relateren helder te hebben.

In deze workshop wordt:

  • de betekenis van overdracht en tegenoverdracht verduidelijkt.
  • Het herkennen van de mogelijke overdracht van de ander.
  • Inquiry om bewustwording en inzicht te krijgen in de eigen overdracht.

Deze workshop is een voorproefje op de nascholing ‘Overdracht en Tegenoverdracht’ waar dieper op de thema’s ingegaan wordt door inquiry en inzicht gevende oefeningen.Trainingen van gecertificeerde leden

Ben je geïnteresseerd in mindfulness en wil je graag een mindfulness workshop of training volgen? Dat kan bij een van onze gecertificeerde leden of opleidingen.

Klik op de button voor het totaaloverzicht en om je aan te melden voor een van de trainingen.