Skip to main content

Hercertificering


Elk certificaat van de Vereniging voor Mindfulness heeft een looptijd van vijf jaar.
Na vijf jaar dient men zich te hercertificeren.

De precieze eisen zijn terug te vinden in de documenten Hercertificering vanaf 1 januari - 31 december 2023 en Hercertificering vanaf 1 januari 2024.

Je kunt dus voor twee verschillende certificaten hercertificeren:

  • Basis certificaat

  • Specialistisch certificaat

Om voor de vergoedingen van zorgverzekeraars in aanmerking te komen dient de MBSR/MBCT- en de MBCP-Fear professional aan een aantal minimale eisen te voldoen, overeenkomend met het specialistisch certificaat. Deze eisen staan vermeld in het te downloaden document. Het kan betekenen dat je een aanvullende opleiding dient te volgen.
Als je niet aan deze minimale eisen van het specialistisch certificaat kan voldoen bij de hercertificering, dan wordt het basis certificaat afgegeven. Met het basis certificaat kom je niet meer in aanmerking voor vergoedingen van zorgverzekeraars.

Overgangsregeling

Indien je in 2023 gehercertificeerd dient te worden voor MBSR/MBCT dan kan het zijn dat je nog niet voldoet aan de nieuwe eisen (per 1-1-2021) om voor vergoeding van de zorgverzekeraars in aanmerking te komen. Je kunt daar uitstel voor krijgen van 2 jaar. Mocht je in 2024 gehercertificeerd worden dan kun je 1 jaar uitstel krijgen. Alle anderen die gaan certificeren, hebben voldoende tijd om zich bij te scholen. Gedurende de coronatijd is online scholing ook mogelijk.

Nascholing en retraites

Het aanbod van nascholing en retraites van erkende mindfulness opleidingen zijn (binnenkort) te vinden door te zoeken via onderstaande button:

---

Aanvraagproces

Nadat je het aanvraagformulier hebt ingevuld kun je dit uitprinten of als PDF opslaan op je computer. (Het is overigens ook mogelijk om tussentijds je activiteiten al in te vullen zodat je na vijf jaar minimaal werk hebt.) Vervolgens voer je een of twee intervisiegesprek(ken) met twee andere gecertificeerde VVM-leden om je ingevulde formulier door te nemen. Er wordt verwacht dat zij een reflectie geven op wat je gedaan hebt en hoe jij als professional functioneert. Een kort verslag van dit gesprek vul je vervolgens in op het formulier op de website en dit stuur je ter beoordeling door aan de Certificeringscommissie.
Per 1 januari 2022 is er een alternatief bijgekomen. Je kunt ook een gesprek met een supervisor voeren, echter daar zijn wel kosten aan verbonden.

Bij een positieve beoordeling door de certificeringscommissie krijg je het nieuwe certificaat (dat vijf jaar geldig is) per post thuis gestuurd.

Bezwaar aantekenen

Ben je het niet eens met de beslissing van de certificeringscommissie, dan kun je binnen 4 weken na de dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen en dit indienen bij het bestuur van de VVM. Tegen een beslissing van het bestuur inzake hercertificering is geen beroep mogelijk.

Uiterlijk 1 jaar voor het verlopen van je certificaat ontvang je bericht van het secretariaat dat hercertificering aan de orde is.