Hercertificering


Na drie jaar loopt het eerste certificaat af, vervolgens is dat steeds na vijf jaar en is hercertificering aan de orde. De VVM stelt daarbij eisen aan:

  • het aantal gegeven sessies in de afgelopen drie/vijf jaar
  • aan supervisie/intervisie bestede uren
  • de stilte retraites waaraan is deelgenomen
  • het aantal uren bijscholing van voldoende niveau dat is genoten
  • het nog steeds voldoen aan de Erecode
  • zelfreflectie o.a. op basis van een intervisie-overleg met twee professionals

De precieze eisen zijn terug te vinden in het document Hercertificering vanaf 1 januari 2021.
Let op: de eisen bij de eerste hercertificering zijn hoger dan vanaf de tweede hercertificering.

Overgangsregeling

Tot 1 juli 2021 kan nog verzoek tot hercertificering worden gedaan conform de tot 1 juli 2019 geldende regeling. Indien je gecertificeerd bent in de jaren 2017, 2018 en 2019 dan geldt de regeling van 1 juli 2019. Ben je in 2020 of later gecertificeerd dan geldt de nieuwe regeling per 1 januari 2021.

Aanvraagproces

Nadat je het aanvraagformulier hebt ingevuld kun je dit uitprinten of als PDF opslaan op je computer. (Het is overigens ook mogelijk om tussentijds je activiteiten al in te vullen zodat je na vier jaar minimaal werk hebt.) Vervolgens voer je een of twee intervisiegesprek(ken) met twee andere gecertificeerde VVM-leden om je ingevulde formulier door te nemen. Er wordt verwacht dat zij een reflectie geven op wat je gedaan hebt en hoe jij als professional functioneert. Een kort verslag van dit gesprek vul je vervolgens in op het formulier op de website en dit stuur je ter beoordeling door aan de Certificeringscommissie.

Bij een positieve beoordeling door de certificeringscommissie krijg je het nieuwe certificaat (dat vijf jaar geldig is) per post thuis gestuurd.

Bezwaar aantekenen

Ben je het niet eens met de beslissing van de certificeringscommissie, dan kun je binnen 4 weken na de dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen en dit indienen bij het bestuur van de VVM. Tegen een beslissing van het bestuur inzake hercertificering is geen beroep mogelijk.

Uiterlijk 1 jaar voor het verlopen van je certificaat ontvang je bericht van het secretariaat dat hercertificering aan de orde is.  

© VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron