Skip to main content

Lid worden van de Vereniging Voor Mindfulness

De Vereniging Voor Mindfulness (VVM) is er voor mensen die mindfulness omarmen, zeker voor hen die het professioneel inzetten. Naast de twee tradities van het eerste uur, Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT) zijn er inmiddels andere Mindfulness Based Programma’s ontwikkeld met zeer uiteenlopende inhoud. De vereniging heet alle beoefenaren en professionals van harte welkom.

De Vereniging Voor Mindfulness is een open vereniging, wat inhoudt dat we geen voorwaarden stellen. Iedereen kan lid worden en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. De lidmaatschapskosten voor 2024 zijn €96. Je laten certificeren als professional kan ook, dat kost je, voor de aanvraag van een certificaat eenmalig €75, en €60 per jaar extra. Word je gedurende het jaar lid, dan betaal je enkel voor de overige kwartalen van het kalenderjaar.

10 (plus 1) redenen om lid te zijn van de VVM

 1. Je vindt het fijn jouw passie voor mindfulness te delen met anderen.
 2. Graag wil je deel uitmaken van een netwerk van beoefenaren, trainers en onderzoekers.
 3. Samen met anderen kun je bijdragen aan de ontwikkeling van mindfulness.
 4. Je legt nieuwe contacten die voor jou interessant en nuttig zijn.
 5. Je blijft op de hoogte van nieuwe methoden, onderzoeken en publicaties.
 6. In ontmoetingen, voordrachten en workshops verdiep je mindfulness in jezelf.
 7. Als professional word je erkend, ondersteund en gefaciliteerd.
 8. De vereniging vergroot jouw netwerk naar de samenleving.
 9. Kennis en ervaringen van andere leden maakt de vereniging voor jou toegankelijk.
 10. Lid zijn betekent dat je jouw bijdrage aan een meer mindfulle wereld vergroot.
 11. Voor de gecertificeerde en MBCT/MBSR en MBCP-Fear leden geven een aantal zorgverzekeraars vergoeding aan de deelnemers van de training.

Wie kan lid worden van de Vereniging voor Mindfulness?

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de Vereniging Voor Mindfulness en dus geen rechtspersonen. De Vereniging Voor Mindfulness is een hybride vereniging, enerzijds is het een ‘gewone’ vereniging voor haar basis leden en anderzijds een beroepsvereniging voor haar gecertificeerde professionals/leden.

Basis
lidmaatschap
VVM

€96 per jaar

Verbinden met mensen die geïnspireerd zijn door mindfulness

Toegang tot (online en live) bijeenkomsten

Korting op activiteiten

Studenten leden en senioren betalen 50% van de normale contributie

Aanvraag
certificaat
Professional

basis* + €75 eenmalig

*basislidmaatschap vereist

Als men eerst voor de basis gecertificeerd
wordt dan hoeft men niet nog een tweede keer
te betalen voor de certificering tot specialist

Gecertificeerd professional lidmaatschap

Basis + €60 per jaar

Basis lidmaatschap vereist

Kwaliteitskeurmerk

Vergoeding zorgverzekeraars mits professional op gecertificeerd MBSR/MBCT en/of MBCP-Fear specialistisch niveau

Vermelding als professional (incl. jouw aanbod) in onze zoekmodule


Basis leden

De Vereniging Voor Mindfulness wil mensen verbinden die geïnspireerd zijn door mindfulness. Door samen mindfulness verder te verspreiden kunnen we elkaar stimuleren om enerzijds zelf met mindfulness bezig te zijn en anderzijds anderen te inspireren voor mindfulness. 

De vereniging organiseert inhoudelijke bijeenkomsten zowel online als op locatie. Op deze bijeenkomsten kunnen leden elkaar ontmoeten en netwerken naast het volgen van het inhoudelijke programma.

De contributie voor basis leden is €96. Studenten leden en senioren betalen 50% van de normale contributie. Student lid kun je maximaal 1 jaar zijn en is bedoeld om kennis te maken met de Vereniging voor Mindfulness. Wanneer je als mindfulness professional met pensioen bent kan je toch lid blijven tegen een lagere bijdrage.

Gecertificeerde professionals/leden

De gecertificeerde leden hebben een kwaliteitskeurmerk. Doordat zij voldoende zijn opgeleid en zich ook houden aan de erecode van de Vereniging voor Mindfulness kunnen zij volgens de Vereniging op een kwalitatief hoog niveau de mindfulness overdragen aan anderen. Je kunt naast de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) ook voor ander Mindfulness Based Programma’s (MBP’s) gecertificeerd worden. Per 1 januari 2022 kunnen leden voor de volgende MBP’s gecertificeerd worden:

 • Mindfulness Based Emotionele Intelligentie (MBE)
 • (Speciale) S-MBSR opvoeding & onderwijs
 • Mindfulness Based Childbrith & Parenting – Fear

Om gecertificeerd lid te kunnen worden betaal je de basis contributie van €96 per jaar. Voor de certificering zijn de kosten daarbovenop €60 per jaar en eenmalig €75 voor de aanvraag van een certificaat. Je kunt je dan op de website van de Vereniging voor Mindfulness profileren.

Voor de zekerheid melden we dat vooralsnog alleen op specialistisch niveau gecertificeerde MBSR/MBCT en MBCP-Fear professionals voor vergoeding van de zorgverzekeraars in aanmerking komen. 

Klik op de onderstaande button en vul het formulier in om je aan te melden als lid van de VVM.


Lidmaatschap beëindigen?
Stuur dan uiterlijk voor 1 december een mail naar of gebruik het opzegformulier via de onderstaande button.

Opzegging gedurende het jaar leidt niet tot (gedeeltelijke) restitutie van het lidmaatschapsgeld van dat jaar.