Skip to main content
Bij aanvraag certificering of hercertificering A t/m E invullen. Bij invulling ten behoeve van een zelfcheck, dan volstaat D en E.
A. Gegevens
19-04-2024
B.Checklist ingevuld vanwege
C. Algemene info over praktijk
Hierna de meest van toepassing zijnde optie(s) aanvinken:
D. Erecode op onderdelen
Hierna volgen 24 vragen die de Erecode artikelsgewijs volgen. Wij raden u aan de Erecode er bij te nemen. Bij elk artikel heeft de eerste vraag betrekking op het totale artikel. Daarna kunnen één of enkele vragen volgen over relevante onderdelen. U wordt gevraagd één van de vier invulopties in de ‘check’ kolom in te vullen:

Artikel 5 - Ethiek
Artikel 6 - Kwaliteit
Artikel 7 - Zakelijk
Artikel 8 - Faciliteiten
Artikel 9 - Klachten
Artikel 10 - (Her)certificering
Artikel 11 - Waarborgen
E. Afronding
Elke Mindfulness Professional die een zelfcheck uitvoert en naar eer en geweten tot de conclusie komt dat de derde optie het geval is wordt gevraagd de checklist (A t/m E) geheel in te vullen en aan het bestuur voor te leggen.