Skip to main content

Wat is mindfulness

Mindfulness wordt regelmatig gebruikt als een afkorting voor twee traditionele trainingen Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT). Deze twee basistrainingen lijken erg op elkaar, echter de MBSR is meer gericht op mensen die hun stress willen reduceren en de MBCT is meer gericht op mensen met een terugkeerde depresssie. Mensen die stress ervaren kunnen b.v. ook zwaarmoedig worden en dan liggen de problematieken dicht bij elkaar. Uit onderzoek blijkt dat deze twee trainingen behoorlijk wat positieve effecten hebben op mensen die last hebben van stress, depressie, chronische pijn, slapeloosheid, piekeren, etc. De kern is dat de deelnemers in acht bijeenkomst gestimuleerd worden anders om te gaan met hun eigen problematiek. Men gaat zich anders verhouden tot waar men last van heeft. Natuurlijk lossen bepaalde problematieken ook op. Door anders in het leven te gaan staan betekent dat stress kan verdwijnen, men veel minder last krijgt van slapeloosheid, etc.

De training is gebaseerd op Oosterse meditatie en Westerse cognitieve psychologie. Deze twee basis elementen zijn zodanig met elkaar verbonden dat ze elkaar versterken. Tijdens de training leert men onder meer anders om te gaan met de eigen gedachten en meer rust te nemen. De traditionele training is een training van 8 bijeenkomst van 2,5 uur. Vanuit de twee traditionele trainingen, waarvan het wetenschappelijk is aangetoond dat deze trainingen in behoorlijk grote percentages bij mensen werkzaam zijn, zijn er ook andere trainingen ontwikkeld. Voor de werkzaamheid van deze trainingen is minder of geen wetenschappelijk bewijs ofschoon zij dezelfde principes hanteren en dus logischerwijs werkzaam zou moeten zijn. Er zijn specifieke trainingen ontwikkeld voor doelgroepen zoals kinderen, ouderen. Ook zijn er trainingen ontwikkeld die zich juist meer richten op een problematiek of aandoening, zoals kanker, eten, chronische pijn, etc.

Inmiddels is er een groot aanbod van diverse trainingen, workshop, begeleiding, therapie. De Vereniging voor Mindfulness garandeert dat haar gecertificeerde trainers goed zijn opgeleid om MBSR en MBCT trainingen te geven.