Opleidingen voor mindfulness professionals

De wereld van mindfulnessopleiding is groot. Er zijn opleidingen die opleiden tot Mindfulnesstrainer Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en/of Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT). Indien men gecertificeerd Mindfulnesstrainer wil worden bij de VVM dan dient men een basisopleiding (niet een training van b.v. acht dagdelen) te hebben genoten op het gebied van MBSR/MBCT. De VVM heeft hiervoor een aantal opleidingen/instituten geaccrediteerd. Indien men bij deze opleidingsinstituten de opleiding met goed gevolg heeft doorlopen dan krijgt men min of meer automatisch het certificaat indien men dit officieel aanvraagt bij de VVM (certificaten van de instituten gelden als bewijsmateriaal voor de aanvraag maar men dient dit wel apart aan te vragen bij de VVM). Naast natuurlijk de andere voorwaarden zoals minimaal een genoten HBO-opleiding en een mindfulnesstraining hebben gevolgd of een meditatie-training. 

 

Als men een opleiding heeft genoten bij een ander instituut dan dient men de inhoud van deze opleiding te kunnen overleggen en dan wordt getoetst door de certificeringscommissie van de VVM of men voldoende niveau en inhoud heeft gekregen op het gebied van MBCT/MBSR met deze opleiding De VVM stelt minimale eisen maar als trainer kun je je verder verdiepen en scholen bij dezelfde opleidingsinstituten of andere opledingsinstituten.

Ook kan het zijn dat men zich wilt toeleggen op andere gebieden waarbij mindfulness wordt toegepast of in is geïntegreerd. Mindfulness en coaching, Acceptance & Commitment Therapy, Compassie-opleiding, Mindfulness & eten zijn voorbeelden die geen MBCT- of MBSR-opleidingen zijn maar wel opleidingen die als een verdieping kunnen worden gebruikt. 

De volgende instituten in willekeurige volgorde zijn bij de VVM geaccrediteerd voor certificaat MBCT/MBSR:

Bekijk hier een overzicht van de opleidingen voor mindfulness professionals (Niet alle aanbieders hebben al hun aanbod op deze nieuwe website ingevoerd. Bekijk ook de eigen website middels de links op de namen in het lijstje hierboven) 

© VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron