Wie we zijn

Welkom op de site van de Vereniging Voor Mindfulness

De Vereniging Voor Mindfulness is een beroepsvereniging voor mindfulness professionals. Dat wil zeggen dat we de professionals die op een of andere manier met mindfulness werken, in trainingen, coaching, therapie, begeleiding, opleiding, etc. met elkaar verbinden. Wij zijn een vereniging waar we als leden van elkaar leren en gezamenlijk staan voor kwaliteit op het gebied van mindfulness. De vereniging stimuleert de samenkomst van leden in intervisiebijeenkomsten, werkgroepen, workshops en congressen. De vereniging is laagdrempelig dus iedereen is welkom om zich aan te sluiten om een inhoudelijke bijdrage te leveren ook is men zelf geen mindfulness professional en wordt de mindfulness vooral gebruikt voor persoonlijke beoefening.

 • Een plek voor uitwisseling en het delen van kennis en ervaring rond mindfulness
 • Belangenbehartiging voor ieder die op een serieuze manier met mindfulness werkt
 • Certificering van mindfulness trainers die werken vanuit de MBCT/MBSR traditie
 • Na- en bijscholing mindfulness

Missie VVM

 • Het breed en laagdrempelig verspreiden van mindfulness in Nederland
 • Stimuleren van de kwaliteit van het aanbod van mindfulness in Nederland
 • Stimuleren van de ontwikkeling van mindfulness in Nederland
 • Het faciliteren van een ontmoetingsplek (agora), waar mensen die met mindfulness werken kunnen delen en verbinden.

Waar we voor staan

 • Het breed en laagdrempelig verspreiden van mindfulness in Nederland
 • Stimuleren van de kwaliteit van het aanbod van mindfulness in Nederland
 • Stimuleren van de ontwikkeling van mindfulness in Nederland
 • Het faciliteren van een ontmoetingsplek (agora), waar mensen die met mindfulness werken kunnen delen en verbinden.

Start van de vereniging
(5 september 2008)

De aanleiding voor de oprichting van de Vereniging voor Mindfulness

Beste Maria, Ingrid, Alie en Johan,

Het lijkt me goed mijn ideeën over een Vereniging van Mindfulnesstrainers nog eens kort te verwoorden. Het is een kleine bijdrage aan jullie komende bestuursvergadering.

Ik signaleer bij collega’s die de 50-uurs nascholingscursus MBCT volgden een behoefte aan verdieping en onderling contact, en een tegenzin in nieuwe eisen en registraties. Voor de meesten is MBCT/MBSR-kwalificatie ook niet interessant, omdat ze vanuit hun beroep al gekwalificeerd zijn om deze trainingen te geven. Vergoedingen lopen via DBC’s of declaraties via de eerstelijns psychologische hulp (sinds januari 2008 in het basispakket van zorgverzekeraars). Vanuit de collega’s die Ger Schurink en ik begeleidm hebben, heb ik nooit gehoord dat er behoefte zou zijn aan een Vereniging met kwaliteits- eisen zoals eerder door jullie als bestuur geformuleerd.-

Deze week had ik een bijeenkomst met onze lokale Inspiratiegroep Mindfulness, dat is spontaan gevormde contactgroep van en voor mindfulnesstrainers uit Nijmegen en omgeving. Een van de deelnemers mailde me na afloop: “Jouw metafoor van de paraplu waaronder mensen, groepen, en ideeën elkaar kunnen vinden sprak me erg aan, met name omdat er dan ook ‘spontaan’ dingen kunnen gebeuren, cq. zaken kunnen rijpen.” Ik ben voor een open vereniging met een grote mate van toegankelijkheid, waardoor er ruimte is voor onderling (netwerk)contact, en er ruimte is om te groeien.

Voor alle duidelijkheid: ik vind het prima als het Instituut voor Mindfulness (IVM) criteria opstelt voor kwalificatie van haar eigen studenten. Dat past in de lijn van Kabat-Zinn. Helemaal akkoord. Dus als instituut heb je een mooi document in handen, het werk is niet voor niets geweest. Wat ik niet wens is dat deze criteria van toepassing zijn op de vele collega’s met een andere scholingsroute. Binnen een kleurige paraplu-vereniging staan gekwalificeerde IVM-ers en anders-geschoolden gelijkwaardig als gewone leden onder de paraplu, en leren van elkaar. Als veldbloemen die samen een mooi boeket vormen.

Naast IVM-ers zouden er ook andere groeperingen kunnen zijn, misschien wel ooit een sectie mindfulness van een therapievereniging, een Masters-groep, een groep die geïnteresseerd is in onderwijs en onderzoek, een club collega’s die zich richt op bedrijfstrainingen, noem maar op. Er is dan enige coördinatie nodig, wellicht een website waarop activiteiten worden vermeld en jaarlijks een bijeenkomst met interessante lezingen en workshops.

Mij staat eigenlijk niet veel meer dan een grote kaartenbak voor ogen: iedereen die beroepsmatig met mindfulness bezig is, is welkom. In therapie, onderwijs en bedrijfs- leven. En natuurlijk zijn er mensen, ook collega’s, die niet zo’n best werk leveren. Dat hou je, dat is overal aan de orde. Na de mindfulness-hype neemt de belangstelling van lieden die een graantje willen meepikken wel weer af. Daar ben ik niet zo bang voor.

Vergelijk het met een appelboom. Wil je mooie appels, dan moet je goed voor de boom zorgen, voorwaarden scheppen voor groei en bloei. In droge tijden geef je hem water. Verder heeft de boom genoeg aan zon en water en lucht. Hij groeit vanzelf. De appel- boom komt tot bloei en draagt vrucht. Natuurlijk zullen er enkele rotte appels tussen zitten, maar dat hou je niet tegen.

 De appelboom symboliseert het principe van apranihita, een boeddhistische term die zoiets betekent als: zonder doel, zonder streven aanwezig zijn in het nu. Zoals loop- meditatie in het bos: je pad is het doel, je gaat niet haasten om snel dáár te zijn, maar je geniet van het hier lopen. En je komt vanzelf waar je wezen moet. Als vereniging zou het betekenen: bottum-up en niet top-down, voorwaarden scheppen in plaats van eisen stellen. Dan komen mensen tot bloei, dan kan de geest van mindfulness vrij stromen.

Ik wens jullie maandag een mooie vergadering toe. Een hartelijke groet,

Noud

12 september 2008

Wat we doen

 • Symposium

  Symposium

  De VVM organiseert ieder jaar een Jaardag. Op deze Jaardag in het najaar wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden en is er de rest van de dag een inhoudelijk programma. In de ochtend over het algemeen een internationaal vermaarde spreker op het gebied van mindfulness en in de middag worden er diverse workshops gegeven.
  Naast de Jaardag wordt er indien mogelijk ook andere landelijke bijeenkomsten georganiseerd, zo is in 2014 een bijeenkomst georganiseerd samen met de VMBN met Tara Brach. In 2015 wordt er in juni een extra ledenvergadering gehouden, daaraan zal ook een inhoudelijk programma worden gekoppeld met onder meer Noud de Haas, een van de oprichters van de VVM. Voor het jaar 2015 is een grote groep workshops georganiseerd ‘Voor leden door Leden’ met zeer uiteenlopende thema’s.

   

  Meer informatie

 • Commissies

  Commissies

  Het bestuur wordt ondersteund door verschillende permanente of tijdelijke commissies. De belangrijkste permanente commissies zijn de Certificeringscommissie en de commissie Communicatie/Nieuwsbrief. De Certificeringscommissie beoordeeld alle aanvragen voor certificering en accreditatie van mindfulnessopleidingen. De commissie Communicatie/Nieuwsbrief verzorgd op dit moment vooral de nieuwsbrief. Voor bepaalde (tijdelijke) taken kunnen er door het bestuur andere commissies in het leven worden geroepen. Zo is er ook een adviesgroep Certificering die de condities voor certificering en accreditatie adviseert aan het bestuur.

  Meer informatie

 • Werkgroepen

  Werkgroepen

  Werkgroepen zijn actieve leden rondom een bepaald thema. Zij hebben zich verenigd in een groep die regelmatig bij elkaar komt en een inhoudelijk thema op het gebied van mindfulness uitdiept. Voorbeelden zijn, Bedrijfsleven, Niet-Aangeboren Hersenletsel, Ouderen, Kinderen, Verstandelijke beperkingen, etc. Ieder lid van de VVM kan deelnemen aan werkgroepen. Er zijn werkgroepen die niet regelmatig bij elkaar komen maar waar leden zich wel bij kunnen aansluiten omdat zij het thema interessant vinden. Een contactgroep komt in principe niet bij elkaar en is dus minder actief dan een werkgroep. Wel is het zo dat indien iemand met een idee de contactgroep actief wil maken, dit dan snel kan door de leden van de contactgroep op te roepen.

  Op dit moment zijn er de volgende actieve groepen

  Meer informatie

 • Certificering

  Certificering

  De Vereniging Voor Mindfulness (VVM) certificeert haar leden indien deze leden dit wensen. De VVM wil hiermee een kwaliteitsgarantie afgeven dat deze gecertificeerde leden voldoende zijn opgeleid door een opleidingsinstituut om de trainingen Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en/of Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT) te geven. Er zijn namelijk standaard programma’s die door Jon Kabat-Zinn (MBSR) en Mark William, John Teasdale en Zindel Segal (MBCT) zijn ontwikkeld en het is belangrijk dat trainers voor deze programma’s voldoende zijn opgeleid. Op deze website staan de gecertificeerde trainers vermeld en mochten zich onvolkomenheden voordoen bij de trainingen van een van onze gecertificeerde trainers dan wordt het bestuur van de VVM hier graag van op de hoogte gesteld. Het bestuur zal deze opmerkingen behandelen en waar nodig actie ondernemen.

  Meer informatie

Bestuur

Nol van Drunen - Voorzitter

Nol van Drunen - Voorzitter

Nol van Drunen is mindfulnesstrainer en geeft ongeveer 10 maal per jaar de mindfulnesstraining, een compassietraining en een ACT-training.  Daarnaast coacht hij mensen in hun beroepspraktijk. Hij is voorzitter van twee gemeentelijke rekenkamers en voorzitter van vereniging van bedrijven in Oost-Brabant. In het verleden is hij eigenaar geweest van een middelgroot organisatie adviesbureau en directielid van in het Hoger BeroepsOnderwijs. Hij heeft een universitaire achtergrond op gebied van bestuurskunde en economie. Daarnaast is hij onderwijskundige. 

e-mail:

Irma Hesselmans - Secretaris

Irma Hesselmans - Secretaris

Mijn naam is Irma Hesselmans-van Alphen. Na mijn studie Franse taal- en letterkunde (RU Leiden) en de dierbare maar ook uitdagende taak van het opvoeden van onze vier kinderen ben ik, na een mooie zoektocht, gaan doen wat ik graag nog wilde gaan doen. Inmiddels heb ik een praktijk waarin ik Mindfulness-trainingen geef en mensen begeleid in een persoonlijk coachtraject. Daarnaast geef ik sinds kort ook kindertrainingen. Woorden die bij mij passen zijn: verbinding, balans betrokkenheid en communicatie. Oh ja, nog iets. Ik word blij van vriendelijkheid.

Web: www.irmahesselmans.nl